Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 0 : prefikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
aizaizaaiz*
aiznaaizaaiz*
apapsaap*
apnaapsaap*
atatsaat*
atnaatsaat*
dadasada*
danadasada*
izizaiz*
iznaizaiz*
īīsaī*
īnaīsaī*
nūsa*
nanūsa*
papasapa*
panapasapa*
pīsa*
napīsa*
sasasasa*
sanasasasa*
puorpuorsapuor*
puornapuorsapuor*

22 nūsacejumi