Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 1 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tstams/W[^oisu]t*
ttams/W[^ē]st*
tstams/W[lz]eit*
eitynams/W[^lz]eit*
tnams/Waut*
ēstādams/Wēst*
tstūšs/W[^oisu]t*
ttūšs/W[^ē]st*
tstūšs/W[lz]eit*
eitynūšs/W[^lz]eit*
tnūšs/Waut*
ēstādūšs/Wēst*
tsts/5[^oisu]t*
tts/5[^ē]st*
tsts/5[lz]eit*
eityns/5[^lz]eit*
tns/5aut*
ēstāds/5ēst*
tdams/5[^s]t*
tdams/5[^ē]st*
ēstāzdams/5ēst*

21 nūsacejumi