Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 2 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tams/W[bgpļr]t*
stžams/W[^u]st*
stžams/W[^y]ust*
stšams/W[y]ust*
tjams/Wuot*
itjams/W[^z]eit*
eitanams/W[z]eit*
tnams/Wīt*
tdams/Wūt*
ētiejams/Wēt*
tams/Wumt*
imtemams/Wimt*
tūšs/W[bgpļr]t*
stžūšs/W[^y][^u]st*
stžūšs/W[^y]ust*
stšūšs/W[y]ust*
tjūšs/Wuot*
itjūšs/W[^z]eit*
eitanūšs/W[z]eit*
tnūšs/Wīt*
tdūšs/Wūt*
ētiejūšs/Wēt*
tūšs/Wumt*
imtemūšs/Wimt*
ts/5[bgpļr]t*
stžs/5[^u]st*
stžs/5[^y]ust*
stšs/5[y]ust*
tjs/5uot*
itjs/5[^z]eit*
eitans/5[z]eit*
tns/5īt*
tds/5ūt*
ētiejs/5ēt*
ts/5umt*
imtems/5imt*
tdams/5[bgiīompū]t*
aļtoldams/5aļt*
eļtaldams/5eļt*
ertardams/5ert*
stzdams/5st*
ētādams/5ēt*

42 nūsacejumi