Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 3 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
uotojams/Wuot*
itjams/Weit*
ētejams/Wēt*
gtdzams/W[^eēi]gt*
egtadzams/W[e]gt*
ēgtāgams/W[ē]gt*
igtīgams/W[i]gt*
ītejams/Wīt*
imtymstams/Wimt*
eptapams/Wept*
ērterams/Wērt*
ūrturams/Wūrt*
ktcams/W[^ēiļr]kt*
iļktalkams/Wiļkt*
arktorkstams/Warkt*
ikteikams/W[t]ikt*
iktīkams/W[l]ikt*
astūdams/W[r]ast*
estasams/W[n]est*
estatams/W[m]est*
estadams/W[v]est*
istytams/W[s]ist*
istīnams/W[b]rist*
isteitams/W[k]rist*
uotojūšs/Wuot*
itjūšs/Weit*
ētejūšs/Wēt*
gtdzūšs/W[^eēi]gt*
egtadzūšs/W[e]gt*
ēgtāgūšs/W[ē]gt*
igtīgūšs/W[i]gt*
ītejūšs/Wīt*
imtymstūšs/Wimt*
eptapūšs/Wept*
ērterūšs/Wērt*
ūrturūšs/Wūrt*
ktcūšs/W[^ēiļr]kt*
iļktalkūšs/Wiļkt*
arktorkstūšs/Warkt*
ikteikūšs/W[t]ikt*
iktīkūšs/W[l]ikt*
astūdūšs/W[r]ast*
estasūšs/W[n]est*
estatūšs/W[m]est*
estadūšs/W[v]est*
istytūšs/W[s]ist*
istīnūšs/W[b]rist*
isteitūšs/W[k]rist*
uotojs/5uot*
itjs/5eit*
ētejs/5ēt*
gtdzs/5[^eēi]gt*
egtadzs/5[e]gt*
ēgtāgs/5[ē]gt*
igtīgs/5[i]gt*
ītejs/5īt*
imtymsts/5imt*
eptaps/5ept*
ērters/5ērt*
ūrturs/5ūrt*
ktcs/5[^ēiļr]kt*
iļktalks/5iļkt*
arktorksts/5arkt*
ikteiks/5[t]ikt*
iktīks/5[l]ikt*
astūds/5[r]ast*
estass/5[n]est*
estats/5[m]est*
estads/5[v]est*
istyts/5[s]ist*
istīns/5[b]rist*
isteits/5[k]rist*
tdams/5uot*
itdams/5eit*
ēteidams/5ēt*
tdams/5[^eēi]gt*
egtagdams/5[e]gt*
ēgtāgdams/5[ē]gt*
igtygdams/5[i]gt*
tdams/5īt*
imtymdams/5imt*
eptapdams/5ept*
ērtārdams/5ērt*
tdams/5ūrt*
tdams/5[^ēiļr]kt*
iļktylkdams/5iļkt*
arktorkdams/5arkt*
iktykdams/5[lt]ikt*
astozdams/5[r]ast*
tdams/5[n]est*
stzdams/5[m]est*
estazdams/5[v]est*
istyzdams/5[s]ist*
istyzdams/5[b]rist*
istyzdams/5[k]rist*
ztžams/Wzt*
tūšs/Wzt*
ts/5zt*
tdams/5zt*
ēktācams/Wēkt*
ēktācūšs/Wēkt*
ēktācs/5ēkt*
ēktākdams/5ēkt*
irtyrams/Wirt*
irtyrūšs/Wirt*
irtyrs/5irt*
irtyrdams/5irt*

107 nūsacejumi