Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 4 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
eitoms/W[^cdlnrst]eit*
aseitosoms/Waseit*
eitoms/W[^a]seit*
ceitkoms/W[^a]ceit*
aceitokoms/Waceit*
adeitodoms/Wadeit*
ardeitordoms/Wardeit*
irdeityrdoms/Wirdeit*
eitoms/W[^ai]rdeit*
aļdeitoldoms/Waļdeit*
iļdeityldoms/Wiļdeit*
ļdeitldoms/W[^ai]ļdeit*
eitoms/W[iou]deit*
eitoms/W[^as][nt]eit*
aneitonoms/Waneit*
aleitoloms/Waleit*
areitoroms/Wareit*
ateitotoms/Wateit*
aksteitokstoms/Waksteit*
aļsteitolstoms/Waļsteit*
eitoms/W[^kļ]steit*
ibētybams/Wibēt*
icētycams/Wicēt*
ēdētiežams/Wēdēt*
edzētadzams/Wedzēt*
lētļams/Wlēt*
inētynams/Winēt*
duotžams/Wduot*
uotoms/Wnuot*
eitūšs/W[^cdlnrst]eit*
aseitosūšs/Waseit*
eitūšs/W[^a]seit*
ceitkūšs/W[^a]ceit*
aceitokūšs/Waceit*
adeitodūšs/Wadeit*
ardeitorūšms/Wardeit*
irdeityrdūšs/Wirdeit*
eitūšs/W[^ai]rdeit*
aļdeitoldūšs/Waļdeit*
iļdeityldūšs/Wiļdeit*
ļdeitldūšs/W[^ai]ļdeit*
eitūšs/W[iou]deit*
eitūšs/W[^as][nt]eit*
aneitonūšs/Waneit*
aleitolūšs/Waleit*
areitorūšs/Wareit*
ateitotūšs/Wateit*
aksteitokstūšs/Waksteit*
aļsteitolstūšs/Waļsteit*
eitūšs/W[^kļ]steit*
ibētybūšs/Wibēt*
icētycūšs/Wicēt*
ēdētiežūšs/Wēdēt*
edzētadzūšs/Wedzēt*
lētļūšs/Wlēt*
inētynūšs/Winēt*
duotžūšs/Wduot*
uotūšs/Wnuot*
tdams/5[^ē]t*
ibētybādams/5ibēt*
icētycādams/5icēt*
ēdētādādams/5ēdēt*
edzētadzādams/5edzēt*
ētlādams/5lēt*
inētynādams/5inēt*
eits/5[^cdlnrst]eit*
aseitoss/5aseit*
eits/5[^a]seit*
ceitks/5[^a]ceit*
aceitoks/5aceit*
adeitods/5adeit*
ardeitords/5ardeit*
irdeityrds/5irdeit*
eits/5[^ai]rdeit*
aļdeitolds/5aļdeit*
iļdeitylds/5iļdeit*
ļdeitlds/5[^ai]ļdeit*
eits/5[iou]deit*
eits/5[^as][nt]eit*
aneitons/5aneit*
aleitols/5aleit*
areitors/5areit*
ateitots/5ateit*
aksteitoksts/5aksteit*
aļsteitolsts/5aļsteit*
eits/5[^kļ]steit*
ibētybs/5ibēt*
icētycs/5icēt*
ēdētiežs/5ēdēt*
edzētadzs/5edzēt*
lētļs/5lēt*
inētyns/5inēt*
duotžs/5duot*
uots/5nuot*

94 nūsacejumi