Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 7 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tjs/9[^ēgiīkļmrsuū]t*
tts/W[^ēgiīkļmrsuū]t*
ētiejs/9[ē]t*
ētiets/W[^d]ēt*
ētāts/W[d]ēt*
eitejs/9eit*
s/Weit*
ītiejs/9īt*
s/Wīt*
umtyums/9umt*
s/Wumt*
ūrtyurs/9ūrt*
s/Wūrt*
utvs/9[^a]ut*
s/W[^a]ut*
autuovs/9aut*
s/Waut*
gtdzs/9[^ēi]gt*
s/W[^ēie]gt*
egtagts/Wegt*
ēgtiedzs/9[ē]gt*
ēgtāgts/W[ē]gt*
igtidzs/9[i]gt*
igtygts/W[i]gt*
ktcs/9[^ēiļr]kt*
s/W[^ēiļr]kt*
ēktiecs/9[ē]kt*
ēktākts/W[ē]kt*
iktics/9[i]kt is:1vptx0*
iktykts/W[i]kt*
iļktiļcs/9iļkt*
iļktylkts/Wiļkt*
arktarcs/9arkt*
arktorkts/Warkt*
aļtaļs/9aļt*
aļtolts/Waļt*
eļtieļs/9eļt*
eļtalts/Weļt*
imtims/9imt*
imtymts/Wimt*
ertiers/9ert*
ertarts/Wert*
ērtiers/9ērt*
ērtārts/Wērt*
ts/9irt*
irtyrts/Wirt*
stds/9[^aeiu]st*
s/W[^aeiu]st*
astats/9ast*
astosts/Wast*
stds/9[e]ist*
s/W[e]ist*
istids/9[^e]ist*
istysts/W[^e]ist*
esteds/9est*
estasts/West*
stts/9ust*
uststs/Wust*
ūtevs/9ūt*
s/Wūt*

60 nūsacejumi