Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi 8 : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ts/9[^impsu]t*
s/W[^psu]t*
ts/9[^e]pt*
s/W[^e]pt*
ts/9ept*
eptapts/Wept*
imtiems/9[i]mt*
stts/9[^ie]st*
s/W[^aie]st*
astosts/Wast*
estasts/W[mn]est*
estess/9[n]est*
estets/9[m]est*
istits/9[^e]ist*
istysts/W[^e]ist*
ts/9[e]ist*
eistāsts/W[e]ist*
yutejs/9yut*
eitins/9[^n]eit*

19 nūsacejumi