Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi F : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ttu[ou]t is:0dtxv*
tstu[^ois]t is:1vtt0*
tsti[^ois]t is:2vtt0*
tst[^ois]t is:3xtt0*
tstam[^ois]t is:1dtt0*
tstat[^ois]t is:2dtt0*
tstit[^ois]t is:2dttp*
tstūt[^ois]t is:0xtta*
ttu[^ois]t is:0dtxv*
tstu[^ē]st is:1vtt0*
tsti[^ē]st is:2vtt0*
tst[^ē]st is:3xtt0*
tstam[^ē]st is:1dtt0*
tstat[^ē]st is:2dtt0*
tstit[^ē]st is:2dttp*
tstūt[^ē]st is:0xtta*
ttu[^ē]st is:0dtxv*
tstu[lz]eit is:1vtt0*
tsti[lz]eit is:2vtt0*
tst[lz]eit is:3xtt0*
tstam[lz]eit is:1dtt0*
tstat[lz]eit is:2dtt0*
tstit[lz]eit is:2dttp*
tstūt[lz]eit is:0xtta*
eitynu[^lz]eit is:1vtt0*
eitin[^lz]eit is:2vtt0*
eityn[^lz]eit is:3xtt0*
eitynam[^lz]eit is:1dtt0*
eitynat[^lz]eit is:2dtt0*
eitinit[^lz]eit is:2dttp*
eitynūt[^lz]eit is:0xtta*
tnuuot is:1vtt0*
tnuot is:0xtt0*
tnamuot is:1dtt0*
tnatuot is:2dtt0*
tnituot is:2dttp*
tnūtuot is:0xtta*

37 nūsacejumi