Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi G : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tu[bpļr]t is:1vtt0*
t[bpļr]t is:0xtt0*
tam[bpļr]t is:1dtt0*
tat[bpļr]t is:2dtt0*
ļtlitļt is:2dttp*
aļtoltuaļt is:0dttv*
eļtaltueļt is:0dttv*
ertartuert is:0dttv*
tūt[bpļr]t is:0xtta*
tit[bpr]t is:2dttp*
ttu[bp]t is:0dttv*
tu[^i]mt is:1vtt0*
t[^i]mt is:0xtt0*
tam[^i]mt is:1dtt0*
tat[^i]mt is:2dtt0*
tūt[^i]mt is:0xtta*
tit[^i]mt is:2dttp*
ttu[^i]mt is:0dttv*
stžu[^y][^u]st is:1vtt0*
std[^y][^u]st is:2vtt0*
stž[^y][^u]st is:3xtt0*
stžam[^y][^u]st is:1dtt0*
stžat[^y][^u]st is:2dtt0*
stdit[^y][^u]st is:2dttp*
ststu[^y][^u]st is:0dttv*
stžūt[^y][^u]st is:0xtta*
stžu[^y]ust is:1vtt0*
std[^y]ust is:2vtt0*
stž[^y]ust is:3xtt0*
stžam[^y]ust is:1dtt0*
stžat[^y]ust is:2dtt0*
stdit[^y]ust is:2dttp*
ststu[^y]ust is:0dttv*
stžūt[^y]ust is:0xtta*
stšu[y]ust is:1vtt0*
stt[y]ust is:2vtt0*
stš[y]ust is:3xtt0*
stšam[y]ust is:1dtt0*
stšat[y]ust is:2dtt0*
sttit[y]ust is:2dttp*
ststu[y]ust is:0dttv*
stšūt[y]ust is:0xtta*
tjuuot is:1vtt0*
tjuot is:0xtt0*
tjamuot is:1dtt0*
tjatuot is:2dtt0*
tjituot is:2dttp*
ttuuot is:0dttv*
tjūtuot is:0xtta*
itju[^z]eit is:1vtt0*
itj[^z]eit is:0xtt0*
itjam[^z]eit is:1dtt0*
itjat[^z]eit is:2dtt0*
itjit[^z]eit is:2dttp*
ttu[^z]eit is:0dttv*
itjūt[^z]eit is:0xtta*
eitanu[z]eit is:1vtt0*
eiten[z]eit is:2vtt0*
eitan[z]eit is:3xtt0*
eitanam[z]eit is:1dtt0*
eitanat[z]eit is:2dtt0*
itnit[z]eit is:2dttp*
ttu[z]eit is:0dttv*
eitanūt[z]eit is:0xtta*
tduūt is:1vtt0*
tdūt is:0xtt0*
tdamūt is:1dtt0*
tdatūt is:2dtt0*
tditūt is:2dttp*
ttuūt is:0dttv*
tdūtūt is:0xtta*
ētiejuēt is:1vtt0*
tjēt is:2vtt0*
ētiejēt is:3xtt0*
ētiejamēt is:1dtt0*
ētiejatēt is:2dtt0*
ētiejitēt is:2dttp*
ētātuēt is:0dttv*
ētiejūtēt is:0xtta*
imtamuimt is:1vtt0*
imtamimt is:2vtt0*
imtemimt is:3xtt0*
imtemamimt is:1dtt0*
imtematimt is:2dtt0*
imtemitimt is:2dttp*
ttuimt is:0dttv*
imtemūtimt is:0xtta*
tugt is:1vtt0*
gtdzgt is:2vtt0*
tgt is:3xtt0*
tamgt is:1dtt0*
tatgt is:2dtt0*
gtdzitgt is:2dttp*
ttugt is:0dttv*
tūtgt is:0xtta*
tnuīt is:1vtt0*
tnīt is:0xtt0*
tnamīt is:1dtt0*
tnotīt is:2dtt0*
tnitīt is:2dttp*
uīt is:0dttv*
tnūtīt is:0xtta*

102 nūsacejumi