Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi L : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tju[^ēgiīkļmrsuū]t is:1vpt0*
tji[^ēgiīkļmrsuū]t is:2vpt0*
tja[^ēgiīkļmrsuū]t is:3xpt0*
tjom[^ēgiīkļmrsuū]t is:1dpt0*
tjot[^ēgiīkļmrsuū]t is:2dpt0*
ētieju[ē]t is:1vpt0*
ētieji[ē]t is:2vpt0*
ētēja[ē]t is:3xpt0*
ētējom[ē]t is:1dpt0*
ētējot[ē]t is:2dpt0*
gtdžu[^ēiu]gt is:1vpt0*
gtdzi[^ēiu]gt is:2vpt0*
gtdze[^ēiu]gt is:3xpt0*
gtdzem[^ēiu]gt is:1dpt0*
gtdzet[^ēiu]gt is:2dpt0*
ēgtāgu[ē]gt is:1vpt0*
ēgtāgi[ē]gt is:2vpt0*
ēgtāga[ē]gt is:3xpt0*
ēgtāgom[ē]gt is:1dpt0*
ēgtāgot[ē]gt is:2dpt0*
igtygu[i]gt is:1vpt0*
igtygi[i]gt is:2vpt0*
igtyga[i]gt is:3xpt0*
igtygom[i]gt is:1dpt0*
igtygot[i]gt is:2dpt0*
tu[u]gt is:1vpt0*
ti[u]gt is:2vpt0*
ta[u]gt is:3xpt0*
tom[u]gt is:1dpt0*
tot[u]gt is:2dpt0*
itjueit is:1vpt0*
itjieit is:2vpt0*
itjaeit is:3xpt0*
itjomeit is:1dpt0*
itjoteit is:2dpt0*
ītiejuīt is:1vpt0*
ītiejiīt is:2vpt0*
ītējaīt is:3xpt0*
ītējomīt is:1dpt0*
ītējotīt is:2dpt0*
ktču[^ēiļr]kt is:1vpt0*
ktci[^ēiļr]kt is:2vpt0*
ktce[^iļr]kt is:3xpt0*
ktcem[^iļr]kt is:1dpt0*
ktcet[^iļr]kt is:2dpt0*
ēktieču[ē]kt is:1vpt0*
ēktieci[ē]kt is:2vpt0*
iktyku[i]kt is:1vpt0*
iktyki[i]kt is:2vpt0*
iktyka[i]kt is:3xpt0*
iktykom[i]kt is:1dpt0*
iktykot[i]kt is:2dpt0*
iļktylkuiļkt is:1vpt0*
iļktylkiiļkt is:2vpt0*
iļktylkaiļkt is:3xpt0*
iļktylkomiļkt is:1dpt0*
iļktylkotiļkt is:2dpt0*
arktorkuarkt is:1vpt0*
arktorkiarkt is:2vpt0*
arktorkaarkt is:3xpt0*
arktorkomarkt is:1dpt0*
arktorkotarkt is:2dpt0*
tuerkt is:1vpt0*
tierkt is:2vpt0*
taerkt is:3xpt0*
tomerkt is:1dpt0*
toterkt is:2dpt0*
aļtoluaļt is:1vpt0*
aļtoliaļt is:2vpt0*
aļtolaaļt is:3xpt0*
aļtolomaļt is:1dpt0*
aļtolotaļt is:2dpt0*
eļtieļueļt is:1vpt0*
eļtielieļt is:2vpt0*
eļtēleeļt is:3xpt0*
eļtēlemeļt is:1dpt0*
eļtēleteļt is:2dpt0*
imtymuimt is:1vpt0*
imtymiimt is:2vpt0*
imtymaimt is:3xpt0*
imtymomimt is:1dpt0*
imtymotimt is:2dpt0*
umtyumuumt is:1vpt0*
umtyumiumt is:2vpt0*
umtyumeumt is:3xpt0*
umtyumemumt is:1dpt0*
umtyumetumt is:2dpt0*
ertieruert is:1vpt0*
ertieriert is:2vpt0*
ertēreert is:3xpt0*
ertēremert is:1dpt0*
ertēretert is:2dpt0*
ērtieruērt is:1vpt0*
ērtieriērt is:2vpt0*
ērtēreērt is:3xpt0*
ērtēremērt is:1dpt0*
ērtēretērt is:2dpt0*
ūrtyuruūrt is:1vpt0*
ūrtyuriūrt is:2vpt0*
ūrtyureūrt is:3xpt0*
ūrtyuremūrt is:1dpt0*
ūrtyuretūrt is:2dpt0*
irtyruirt is:1vpt0*
irtyriirt is:2vpt0*
irtyrairt is:3xpt0*
irtyromirt is:1dpt0*
irtyrotirt is:2dpt0*
stdu[^aeiī]st is:1vpt0*
stdi[^ai]st is:2vpt0*
stda[^aeiī]st is:3xpx0*
stdom[^aeiī]st is:1dpx0*
stdot[^aeiī]st is:2dpx0*
astotuast is:1vpt0*
astotiast is:2vpt0*
astotaast is:3xpt0*
astotomast is:1dpt0*
astototast is:2dpt0*
stdu[e]ist is:1vpt0*
stdi[e]ist is:2vpt0*
stda[e]ist is:3xpt0*
stdom[e]ist is:1dpt0*
stdot[e]ist is:2dpt0*
istydu[^e]ist is:1vpt0*
istydi[^e]ist is:2vpt0*
istyda[^e]ist is:3xpt0*
istydom[^e]ist is:1dpt0*
istydot[^e]ist is:2dpt0*
stžu[eī]st is:1vpt0*
stde[eī]st is:3xpt0*
stdem[eī]st is:1dpt0*
stdet[eī]st is:2dpt0*
utvu[^a]ut is:1vpt0*
utvi[^a]ut is:2vpt0*
utva[^a]ut is:3xpt0*
utvom[^a]ut is:1dpt0*
utvot[^a]ut is:2dpt0*
autuovuaut is:1vpt0*
autuoviaut is:2vpt0*
autuoveaut is:3xpt0*
autuovemaut is:1dpt0*
autuovetaut is:2dpt0*
ūtevuūt is:1vpt0*
ūteviūt is:2vpt0*
ūteveūt is:3xpt0*
ūtevemūt is:1dpt0*
ūtevetūt is:2dpt0*

146 nūsacejumi