Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi M : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tu[^ēigkmsouz]t is:1vpt0*
ti[^ēigkmsou]t is:2vpt0*
te[^ēigkmsou]t is:3xpt0*
tem[^ēigkmsou]t is:1dpt0*
tet[^ēigkmsou]t is:2dpt0*
ētieju[ē]t is:1vpt0*
ētieji[ē]t is:2vpt0*
tje[ē]t is:3xpt0*
tjem[ē]t is:1dpt0*
tjet[ē]t is:2dpt0*
tu[gk]t is:1vpt0*
ti[gk]t is:2vpt0*
ta[gk]t is:3xpt0*
tom[gk]t is:1dpt0*
tot[gk]t is:2dpt0*
mtemu[i]mt is:1vpt0*
mtemi[i]mt is:2vpt0*
imtēme[i]mt is:3xpt0*
imtēmem[i]mt is:1dpt0*
imtēmet[i]mt is:2dpt0*
stšu[^ai]st is:1vpt0*
stti[^ai]st is:2vpt0*
stte[^ai]st is:3xpt0*
sttem[^ai]st is:1dpt0*
sttet[^ai]st is:2dpt0*
astodu[a]st is:1vpt0*
astodi[a]st is:2vpt0*
astoda[a]st is:3xpt0*
astodom[a]st is:1dpt0*
astodot[a]st is:2dpt0*
istytu[^e]ist is:1vpt0*
istyti[^e]ist is:2vpt0*
istyta[^e]ist is:3xpt0*
istytom[^e]ist is:1dpt0*
istytot[^e]ist is:2dpt0*
tu[e]ist is:1vpt0*
ti[e]ist is:2vpt0*
ta[e]ist is:3xpt0*
tom[e]ist is:1dpt0*
tot[e]ist is:2dpt0*
tju[o]t is:1vpt0*
tji[o]t is:2vpt0*
tje[o]t is:3xpt0*
tjem[o]t is:1dpt0*
tjet[o]t is:2dpt0*
yutejuyut is:1vpt0*
yutejiyut is:2vpt0*
yutejayut is:3xpt0*
yutejomyut is:1dpt0*
yutejotyut is:2dpt0*
eitynu[^n]eit is:1vpt0*
eityni[^n]eit is:2vpt0*
eityna[^n]eit is:3xpt0*
eitynom[^n]eit is:1dpt0*
eitynot[^n]eit is:2dpt0*
ztžu[z]t is:1vpt0*

56 nūsacejumi