Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi N : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tšu[^ēgk]t is:1vnt0*
tsi[^ēgk]t is:2vnt0*
ētiešu[ē]t is:1vnt0*
ētiesi[ē]t is:2vnt0*
tšu[^ē]gt is:1vnt0*
tsi[^ē]gt is:2vnt0*
ēgtiegšu[ē]gt is:1vnt0*
ēgtiegsi[ē]gt is:2vnt0*
tšu[^ē]kt is:1vnt0*
tsi[^ē]kt is:2vnt0*
ēktiekšu[ē]kt is:1vnt0*
ēktieksi[ē]kt is:2vnt0*
ērtieršu[ē]rt is:1vnt0*
ērtiersi[ē]rt is:2vnt0*
tst is:3xnt0*
tsimt is:1dnt0*
tsitt is:2dnt0*
tšūt[^ēgk]t is:0xnt0*
ētiešūt[ē]t is:0xnt0*
tšūt[^ē]gt is:0xnt0*
ēgtiegšūt[ē]gt is:0xnt0*
tšūt[^ē]kt is:0xnt0*
ēktiekšūt[ē]kt is:0xnt0*
ērtieršūt[ē]rt is:0xnt0*
tškys[^ēg]t is:ndldv*
tškūte[^ēg]t is:ndlds*
tškūši[^ēg]t is:ndldv*
tškūšys[^ēg]t is:ndlds*
ētieškys[ē]t is:ndldv*
ētieškūte[ē]t is:ndlds*
ētieškūši[ē]t is:ndldv*
ētieškūšys[ē]t is:ndlds*
tškys[^ē]gt is:ndldv*
tškūte[^ē]gt is:ndlds*
tškūši[^ē]gt is:ndldv*
tškūšys[^ē]gt is:ndlds*
ēgtiegškys[ē]gt is:ndldv*
ēgtiegškūte[ē]gt is:ndlds*
ēgtiegškūši[ē]gt is:ndldv*
ēgtiegškūšys[ē]gt is:ndlds*

40 nūsacejumi