Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi P : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ārnsierneņšārns is:vdn*
ārnsierneņaārns is:vdg*
ārnsierneņamārns is:vdd*
ārnsierneņiārns is:vda*
ārnsierneņīārns is:vdl*
ārnsierneņārns is:vdv*
ārzsierzeņšārzs*
ārzsierzeņaārzs*
ārzsierzeņamārzs*
ārzsierzeņiārzs*
ārzsierzeņīārzs*
ārzsierzeņārzs*
ļšleņšļš*
ļšleņaļš*
ļšleņamļš*
ļšleņiļš*
ļšleņīļš*
ļšleņļš*
almseļmeņšalms*
almseļmeņaalms*
almseļmeņamalms*
almseļmeņialms*
almseļmeņīalms*
almseļmeņalms*
orbsarbeņšorbs*
orbsarbeņaorbs*
orbsarbeņamorbs*
orbsarbeņiorbs*
orbsarbeņīorbs*
orbsarbeņorbs*
obolsabaleņšobols*
obolsabaleņaobols*
obolsabaleņamobols*
obolsabaleņiobols*
obolsabaleņīobols*
obolsabaleņobols*
ārsiereņšārs*
ārsiereņaārs*
ārsiereņamārs*
ārsiereņiārs*
ārsiereņīārs*
ārsiereņārs*
āvsieveņšāvs*
āvsieveņaāvs*
āvsieveņamāvs*
āvsieveņiāvs*
āvsieveņīāvs*
āvsieveņāvs*
ovsaveņšovs*
ovsaveņaovs*
ovsaveņamovs*
ovsaveņiovs*
ovsaveņīovs*
ovsaveņovs*
olnsaļņeņšolns*
olnsaļņeņaolns*
olnsaļņeņamolns*
olnsaļņeņiolns*
olnsaļņeņīolns*
olnsaļņeņolns*
ksceņšks*
ksceņaks*
ksceņamks*
ksceņiks*
ksceņīks*
ksceņks*
adsedeņšads*
adsedeņaads*
adsedeņamads*
adsedeņiads*
adsedeņīads*
adsedeņads*
ozgysazdzeņšozgys*
ozgysazdzeņaozgys*
ozgysazdzeņamozgys*
ozgysazdzeņiozgys*
ozgysazdzeņīozgys*
ozgysazdzeņozgys*
orklysarkleņšorklys*
orklysarkleņaorklys*
orklysarkleņamorklys*
orklysarkleņiorklys*
orklysarkleņīorklys*
orklysarkleņorklys*
yksiceņšyks*
yksiceņayks*
yksiceņamyks*
yksiceņiyks*
yksiceņīyks*
yksiceņyks*
gsdzeņš[^ro]gs*
gsdzeņa[^ro]gs*
gsdzeņam[^ro]gs*
gsdzeņi[^ro]gs*
gsdzeņī[^ro]gs*
gsdzeņ[^ro]gs*
gsdzeņš[^y]rgs*
gsdzeņa[^y]rgs*
gsdzeņam[^y]rgs*
gsdzeņi[^y]rgs*
gsdzeņī[^y]rgs*
gsdzeņ[^y]rgs*
yrgsirdzeņš[y]rgs*
yrgsirdzeņa[y]rgs*
yrgsirdzeņam[y]rgs*
yrgsirdzeņi[y]rgs*
yrgsirdzeņī[y]rgs*
yrgsirdzeņ[y]rgs*
ogsadzeņš[^ln]ogs*
ogsadzeņa[^ln]ogs*
ogsadzeņam[^ln]ogs*
ogsadzeņi[^ln]ogs*
ogsadzeņī[^ln]ogs*
ogsadzeņ[^ln]ogs*
onsaneņšons*
onsaneņaons*
onsaneņamons*
onsaneņions*
onsaneņīons*
onsaneņons*
orsareņšors*
orsareņaors*
orsareņamors*
orsareņiors*
orsareņīors*
orsareņors*
onogsanadzeņonogs*
ologsaladzeņšologs*
ologsaladzeņaologs*
ologsaladzeņamologs*
ologsaladzeņiologs*
ologsaladzeņīologs*
ologsaladzeņologs*
ydsideņšyds*
ydsideņayds*
ydsideņamyds*
ydsideņiyds*
ydsideņīyds*
ydsideņyds*
ylksiļceņšylks*
ylksiļceņaylks*
ylksiļceņamylks*
ylksiļceņiylks*
ylksiļceņīylks*
ylksiļceņylks*

145 nūsacejumi