Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi Q : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
isa[^cdstzln]is*
cisča[c]is*
disža[d]is*
sisša[s]is*
tisša[t]is*
zisža[z]is*
lisļa[^sz][l]is*
nisņa[^sz][n]is*
slisšļa[s][l]is*
snisšņa[s][n]is*
zlisžļa[z][l]is*
znisžņa[z][n]is*
isam[^cdstzln]is*
cisčam[c]is*
disžam[d]is*
sisšam[s]is*
tisšam[t]is*
tisžam[z]is*
lisļam[^sz][l]is*
nisņam[^sz][n]is*
slisšļam[s][l]is*
snisšņam[s][n]is*
zlisžļam[z][l]is*
znisžņam[z][n]is*
sis*
isīis*
sa[^icdstzln]s*
csča[c]s*
dsža[d]s*
ssša[s]s*
tsša[t]s*
zsža[z]s*
lsļa[l]s*
nsņa[n]s*
sam[^icdstzln]s*
csčam[c]s*
dsžam[d]s*
ssšam[s]s*
tsšam[t]s*
zsžam[z]s*
lsļam[l]s*
nsņam[n]s*
si[^i]s*
sī[^i]s*
s[^i]s*

45 nūsacejumi