Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi W : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
sa[^y]s*
sam[^y]s*
su[^y]s*
sā[^y]s*
si[^y]s*
sim[^y]s*
sus[^y]s*
sūs[^y]s*
sys[^y]s*
sai[^y]s*
som[^y]s*
suos[^y]s*
sais[^y]s*
suo[^y]s*
sajam[^y]s*
sajai[^y]s*
sū[^y]s*
sajā[^y]s*
sī[^y]s*
sajim[^y]s*
sajūs[^y]s*
sajom[^y]s*
sajuos[^y]s*
ysa[y]s*
ysam[y]s*
ysu[y]s*
ysā[y]s*
ysi[y]s*
ysim[y]s*
ysus[y]s*
ysūs[y]s*
ysys[y]s*
ysai[y]s*
ysom[y]s*
ysuos[y]s*
ysais[y]s*
ysuo[y]s*
ysajam[y]s*
ysajai[y]s*
ysū[y]s*
ysajā[y]s*
sī[y]s*
sajim[y]s*
sajūs[y]s*
sajom[y]s*
sajuos[y]s*
šaš*
šamš*
šuš*
šāš*
šiš*
šimš*
šusš*
šūsš*
šysš*
šaiš*
šomš*
šuosš*
šaisš*
šuoš*
šajamš*
šajaiš*
šūš*
šajāš*
šīš*
šajimš*
šajūsš*
šajomš*
šajuosš*

69 nūsacejumi