Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi Y : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
suok[^y]s*
suoks[^y]s*
suoka[^y]s*
suokam[^y]s*
suoku[^y]s*
suokā[^y]s*
suoki[^y]s*
suokim[^y]s*
suokus[^y]s*
suokūs[^y]s*
suokys[^y]s*
suokai[^y]s*
suokom[^y]s*
suokuos[^y]s*
suokais[^y]s*
suokuo[^y]s*
suokajam[^y]s*
suokajai[^y]s*
suokū[^y]s*
suokajā[^y]s*
suokī[^y]s*
suokajim[^y]s*
suokajūs[^y]s*
suokajom[^y]s*
suokajuos[^y]s*
ysuok[y]s*
ysuoks[y]s*
ysuoka[y]s*
ysuokam[y]s*
ysuoku[y]s*
ysuokā[y]s*
ysuoki[y]s*
ysuokim[y]s*
ysuokus[y]s*
ysuokūs[y]s*
ysuokys[y]s*
ysuokai[y]s*
ysuokom[y]s*
ysuokuos[y]s*
ysuokais[y]s*
ysuokuo[y]s*
ysuokajam[y]s*
ysuokajai[y]s*
ysuokū[y]s*
ysuokajā[y]s*
ysuokī[y]s*
ysuokajim[y]s*
ysuokajūs[y]s*
ysuokajom[y]s*
ysuokajuos[y]s*
šuokš*
šuoksš*
šuokaš*
šuokamš*
šuokuš*
šuokāš*
šuokiš*
šuokimš*
šuokusš*
šuokūsš*
šuokysš*
šuokaiš*
šuokomš*
šuokuosš*
šuokaisš*
šuokuoš*
šuokajamš*
šuokajaiš*
šuokūš*
šuokajāš*
šuokīš*
šuokajimš*
šuokajūsš*
šuokajomš*
šuokajuosš*

75 nūsacejumi