Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi f : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ttūst is:0dta*
tstūs[^oi]t is:1vta0*
tstīs[^oi]t is:2vta0*
tstās[^oi]t is:3xta0*
tstamēs[^oi]t is:1dta0*
tstatēs[^oi]t is:2dta0*
tstitēs[^oi]t is:2dtap*
tstūtīs[^oi]t is:0xtaa*
tstūs[l]eit is:1vta0*
tstīs[l]eit is:2vta0*
tstās[l]eit is:3xta0*
tstamēs[l]eit is:1dta0*
tstatēs[l]eit is:2dta0*
tstitēs[l]eit is:2dtap*
tstūtīs[l]eit is:0xtaa*
eitynūs[^l]eit is:1vta0*
eitinīs[^l]eit is:2vta0*
eitynās[^l]eit is:3xta0*
eitynamēs[^l]eit is:1dta0*
eitynatēs[^l]eit is:2dta0*
eitinitēs[^l]eit is:2dtap*
eitynūtīs[^l]eit is:0xtaa*
tnūsuot is:1vta0*
tnīsuot is:0xta0*
tnāsuot is:0xta0*
tnamēsuot is:1dta0*
tnatēsuot is:2dta0*
tnitēsuot is:2dtap*
tnūtīsuot is:0xtaa*
ēstādūsēst is:1vtt0*
stdīsēst is:2vtt0*
ēstādāsēst is:3xtt0*
ēstādamīsēst is:1dtt0*
ēstādatītēst is:2dtt0*
ēstieditīsēst is:2dttp*
ēstādūtīsēst is:0xtta*
ēstāstūsēst is:0dtxv*

37 nūsacejumi