Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi g : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tūs[bpļr]t is:1vta0*
tīs[bpr]t is:2vta0*
tās[bpļr]t is:3xta0*
tamēs[bpļr]t is:1dta0*
tatēs[bpļr]t is:2dta0*
titēs[bpr]t is:2dtap*
ttūs[bp]t is:0dtav*
tūtīs[bpļr]t is:0xtaa*
ļtlīsļt is:0xta0*
ļtlitēsļt is:2dtap*
aļtoltūsaļt is:0dtav*
eļtaltūseļt is:0dtav*
ertartūsert is:0dtav*
tūs[^i]mt is:1vta0*
tīs[^i]mt is:2vta0*
tās[^i]mt is:3xta0*
tamēs[^i]mt is:1dta0*
tatēs[^i]mt is:2dta0*
titēs[^i]mt is:2dtap*
ttūs[^i]mt is:0dtav*
tūtīs[^i]mt is:0xtaa*
stžūs[^y][^u]st is:1vta0*
stdīs[^y][^u]st is:2vta0*
stžās[^y][^u]st is:3xta0*
stžamēs[^y][^u]st is:1dta0*
stžatēs[^y][^u]st is:2dta0*
stditēs[^y][^u]st is:2dtap*
ststūs[^y][^u]st is:0dtav*
stžūtīs[^y][^u]st is:0xtaa*
stžūs[^y]ust is:1vta0*
stdīs[^y]ust is:2vta0*
stžās[^y]ust is:3xta0*
stžamēs[^y]ust is:1dta0*
stžatēs[^y]ust is:2dta0*
stditēs[^y]ust is:2dtap*
ststūs[^y]ust is:0dtav*
stžūtīs[^y]ust is:0xtaa*
stšūs[y]ust is:1vta0*
sttīs[y]ust is:2vta0*
stšās[y]ust is:3xta0*
stšamēs[y]ust is:1dta0*
stšatēs[y]ust is:2dta0*
sttitēs[y]ust is:2dtap*
ststūs[y]ust is:0dtav*
stšūtīs[y]ust is:0xtaa*
tjūsuot is:1vta0*
tjīsuot is:2vta0*
tjāsuot is:3xta0*
tjamēsuot is:1dta0*
tjatēsuot is:2dta0*
tjitēsuot is:2dtap*
ttūsuot is:0dtav*
tjūtīsuot is:0xtaa*
itjūs[^z]eit is:1vta0*
itjīs[^z]eit is:0xta0*
itjās[^z]eit is:0xta0*
itjamēs[^z]eit is:1dta0*
itjatēs[^z]eit is:2dta0*
itjitēs[^z]eit is:2dtap*
ttūs[^z]eit is:0dtav*
itjūtīs[^z]eit is:0xtaa*
eitanūs[z]eit is:1vta0*
eitenīs[z]eit is:2vta0*
eitanās[z]eit is:3xta0*
eitanamēs[z]eit is:1dta0*
eitanatēs[z]eit is:2dta0*
itnitēs[z]eit is:2dtap*
ttūs[z]eit is:0dtav*
eitanūtīs[z]eit is:0xtaa*
tdūsūt is:1vta0*
tdīsūt is:0xta0*
tdāsūt is:0xta0*
tdamēsūt is:1dta0*
tdatēsūt is:2dta0*
tditēsūt is:2dtap*
ttūsūt is:0dtav*
tdūtīsūt is:0xtaa*
ētiejūsēt is:1vta0*
tjīsēt is:2vta0*
ētiejāsēt is:3xta0*
ētiejamēsēt is:1dta0*
ētiejatēsēt is:2dta0*
ētiejitēsēt is:2dtap*
ētātūsēt is:0dtav*
ētiejūtīsēt is:0xtaa*
imtamūsimt is:1vta0*
imtamīsimt is:2vta0*
imtemāsimt is:3xta0*
imtemamēsimt is:1dta0*
imtematēsimt is:2dta0*
imtemitēsimt is:2dtap*
ttūsimt is:0dtav*
imtemūtīsimt is:0xtaa*

93 nūsacejumi