Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi h : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ūs[^gkmprs]t is:0dtxv*
uotojūsuot is:1vta0*
uotojīsuot is:0xta0*
uotojamīsuot is:1dta0*
uotojatīsuot is:2dta0*
uotojitīsuot is:2dtap*
uotojūtīsuot is:0xtaa*
itjūseit is:1vta0*
itjīseit is:2vta0*
itjāseit is:3xta0*
itjamīseit is:1dta0*
itjotīseit is:2dta0*
itjitīseit is:2dtap*
itjūtīseit is:0xtaa*
ētejūsēt is:1vta0*
ētejīsēt is:2vta0*
ētejāsēt is:3xta0*
ētejamīsēt is:1dta0*
ētejotīsēt is:2dta0*
ētejitīsēt is:2dtap*
ētejūtīsēt is:0xtaa*
gtdzūs[^eēi]gt is:1vta0*
gtdzīs[^eēi]gt is:2vta0*
gtdzās[^eēi]gt is:3xta0*
gtdzamīs[^eēi]gt is:1dta0*
gtdzatīs[^eēi]gt is:2dta0*
gtdzitīs[^eēi]gt is:2dtap*
gtdzūtīs[^eēi]gt is:0xtaa*
egtadzūs[e]gt is:1vta0*
gtdzīs[e]gt is:2vta0*
egtadzās[e]gt is:3xta0*
egtadzamīs[e]gt is:1dta0*
egtadzatīs[e]gt is:2dta0*
egtadzitīs[e]gt is:2dtap*
egtagtūs[e]gt is:0dtav*
egtadzūtīs[e]gt is:0xtaa*
igtīgūs[i]gt is:1vta0*
igtīdzīs[i]gt is:2vta0*
igtīgās[i]gt is:3xta0*
igtīgamīs[i]gt is:1dta0*
igtīgatīs[i]gt is:2dta0*
igtīdzitīs[i]gt is:2dtap*
igtygtūs[i]gt is:0dtav*
igtīgūtīs[i]gt is:0xtaa*
ītejūsīt is:1vta0*
ītejīsīt is:2vta0*
ītejāsīt is:3xta0*
ītejamīsīt is:1dta0*
ītejatīsīt is:2dta0*
ītejitīsīt is:2dtap*
ītītūsīt is:0dtav*
ītejūtīsīt is:0xtaa*
imtymstūsimt is:1vta0*
imtymstīsimt is:2vta0*
imtymstāsimt is:3xta0*
imtymstamīsimt is:1dta0*
imtymstatīsimt is:2dta0*
imtymstitīsimt is:2dtap*
imtymtūsimt is:0dtav*
imtymstūtīsimt is:0xtaa*
eptapūsept is:1vta0*
eptepīsept is:2vta0*
eptapāsept is:3xta0*
eptapamīsept is:1dta0*
eptapatīsept is:2dta0*
eptepitīsept is:2dtap*
eptaptūsept is:0dtav*
eptapūtīsept is:0xtaa*
ērterūsērt is:1vta0*
ērterīsērt is:2vta0*
ērterāsērt is:3xta0*
ērteramīsērt is:1dta0*
ērteratīsērt is:2dta0*
ērteritīsērt is:2dtap*
ērtārtūsērt is:0dtav*
ērterūtīsērt is:0xtaa*
ūrturūsūrt is:1vta0*
ūrturīsūrt is:2vta0*
ūrturāsūrt is:3xta0*
ūrturamīsūrt is:1dta0*
ūrturatīsūrt is:2dta0*
ūrturitīsūrt is:2dtap*
ūrtūrtūsūrt is:0dtav*
ūrturūtīsūrt is:0xtaa*
ktcūs[^ēiļr]kt is:1vta0*
ktcīs[^ēiļr]kt is:2vta0*
ktcās[^ēiļr]kt is:3xta0*
ktcamīs[^ēiļr]kt is:1dta0*
ktcatīs[^ēiļr]kt is:2dta0*
ktcitīs[^ēiļr]kt is:2dtap*
ktktūs[^ēiļr]kt is:0dtav*
ktcūtīs[^ēiļr]kt is:0xtaa*
iļktalkūsiļkt is:1vta0*
iļkteļcīsiļkt is:2vta0*
iļktalkāsiļkt is:3xta0*
iļktalkamīsiļkt is:1dta0*
iļktalkatīsiļkt is:2dta0*
iļkteļcitīsiļkt is:2dtap*
iļktylktūsiļkt is:0dtav*
iļktalkūtīsiļkt is:0xtaa*
ikteikūs[t]ikt is:1vta0*
ikteicīs[t]ikt is:2vta0*
ikteikās[t]ikt is:3xta0*
ikteikamīs[t]ikt is:1dta0*
ikteikatīs[t]ikt is:2dta0*
ikteicitīs[t]ikt is:2dtap*
iktyktūs[lt]ikt is:0dtav*
ikteikūtīs[t]ikt is:0xtaa*
iktīkūs[l]ikt is:1vta0*
iktīcīs[l]ikt is:2vta0*
iktīkās[l]ikt is:3xta0*
iktīkamīs[l]ikt is:1dta0*
iktīkatīs[l]ikt is:2dta0*
ktcitīs[l]ikt is:2dtap*
iktīkūtīs[l]ikt is:0xtaa*
astūdūs[r]ast is:1vta0*
astūdīs[r]ast is:2vta0*
astūdās[r]ast is:3xta0*
astūdamīs[r]ast is:1dta0*
astūdatīs[r]ast is:2dta0*
astūditīs[r]ast is:2dtap*
astostūs[r]ast is:0dtav*
astudūtīs[r]ast is:0xtaa*
estasūs[n]est is:1vta0*
tīs[n]est is:2vta0*
estasās[n]est is:3xta0*
estasamīs[n]est is:1dta0*
estasatīs[n]est is:2dta0*
titīs[n]est is:2dtap*
estastūs[nmv]est is:0dtav*
estasūtīs[n]est is:0xtaa*
estatūs[m]est is:1vta0*
sttīs[m]est is:2vta0*
estatās[m]est is:3xta0*
estatamīs[m]est is:1dta0*
estatatīs[m]est is:2dta0*
sttitīs[m]est is:2dtap*
estatūtīs[m]est is:0xtaa*
estadūs[v]est is:1vta0*
stdīs[v]est is:2vta0*
estadās[v]est is:3xta0*
estadamīs[v]est is:1dta0*
estadatīs[v]est is:2dta0*
stditīs[v]est is:2dtap*
estadūtīs[v]est is:0xtaa*
istytūs[s]ist is:1vta0*
sttīs[s]ist is:2vta0*
istytās[s]ist is:3xta0*
istytamīs[s]ist is:1dta0*
istytatīs[s]ist is:2dta0*
sttitīs[s]ist is:2dtap*
istystūs[sr]ist is:0dtav*
istytūtīs[s]ist is:0xtaa*
istīnūs[b]rist is:1vta0*
istīnīs[b]rist is:2vta0*
istīnās[b]rist is:3xta0*
istīnamīs[b]rist is:1dta0*
istīnatīs[b]rist is:2dta0*
istīnitīs[b]rist is:2dtap*
istīnūtīs[b]rist is:0xtaa*
isteitūs[k]rist is:1vta0*
isteitīs[k]rist is:2vta0*
isteitās[k]rist is:3xta0*
isteitamīs[k]rist is:1dta0*
isteitatīs[k]rist is:2dta0*
isteititīs[k]rist is:2dtap*
isteitūtīs[k]rist is:0xtaa*

167 nūsacejumi