Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi i : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ūseit is:0dtav*
eitūs[^cdlnrst]eit is:1vta0*
eitīs[^cdlnrst]eit is:2vta0*
eitās[^cdlnrst]eit is:3xta0*
eitomīs[^cdlnrst]eit is:1dta0*
eitotīs[^cdlnrst]eit is:2dta0*
eititīs[^cdlnrst]eit is:2dtap*
eitūtīs[^cdlnrst]eit is:0xtaa*
aseitosūsaseit is:1vta0*
aseitosīsaseit is:2vta0*
aseitosāsaseit is:3xta0*
aseitosomīsaseit is:1dta0*
aseitosotīsaseit is:2dta0*
aseitositīsaseit is:2dtap*
aseitosūtīsaseit is:0xtaa*
eitūs[^a]seit is:1vta0*
eitīs[^a]seit is:2vta0*
eitās[^a]seit is:3xta0*
eitomīs[^a]seit is:1dta0*
eitotīs[^a]seit is:2dta0*
eititīs[^a]seit is:2dtap*
eitūtīs[^a]seit is:0xtaa*
ceitkūs[^a]ceit is:1vta0*
ceitkīs[^a]ceit is:2vta0*
ceitkās[^a]ceit is:3xta0*
ceitkomīs[^a]ceit is:1dta0*
ceitkotīs[^a]ceit is:2dta0*
ceitkitīs[^a]ceit is:2dtap*
ceitkūtīs[^a]ceit is:0xtaa*
aceitokūsaceit is:1vta0*
aceitokīsaceit is:2vta0*
aceitokāsaceit is:3xta0*
aceitokomīsaceit is:1dta0*
aceitokotīsaceit is:2dta0*
aceitokitīsaceit is:2dtap*
aceitokūtīsaceit is:0xtaa*
adeitodūsadeit is:1vta0*
adeitodīsadeit is:2vta0*
adeitodāsadeit is:3xta0*
adeitodomīsadeit is:1dta0*
adeitodotīsadeit is:2dta0*
adeitoditīsadeit is:2dtap*
adeitodūtīsadeit is:0xtaa*
ardeitordūsardeit is:1vta0*
ardeitordīsardeit is:2vta0*
ardeitordāsardeit is:3xta0*
ardeitordomīsardeit is:1dta0*
ardeitordotīsardeit is:2dta0*
ardeitorditīsardeit is:2dtap*
ardeitordūtīsardeit is:0xtaa*
irdeityrdūsirdeit is:1vta0*
irdeityrdīsirdeit is:2vta0*
irdeityrdāsirdeit is:3xta0*
irdeityrdomīsirdeit is:1dta0*
irdeityrdotīsirdeit is:2dta0*
irdeityrditīsirdeit is:2dtap*
irdeityrdūtīsirdeit is:0xtaa*
eitūs[^ai]rdeit is:1vta0*
eitīs[^ai]rdeit is:2vta0*
eitās[^ai]rdeit is:3xta0*
eitomīs[^ai]rdeit is:1dta0*
eitotīs[^ai]rdeit is:2dta0*
eititīs[^ai]rdeit is:2dtap*
eitūtīs[^ai]rdeit is:0xtaa*
aļdeitoldūsaļdeit is:1vta0*
aļdeitoldīsaļdeit is:2vta0*
aļdeitoldāsaļdeit is:3xta0*
aļdeitoldomīsaļdeit is:1dta0*
aļdeitoldotīsaļdeit is:2dta0*
aļdeitolditīsaļdeit is:2dtap*
aļdeitoldūtīsaļdeit is:0xtaa*
iļdeityldūsiļdeit is:1vta0*
iļdeityldīsiļdeit is:2vta0*
iļdeityldāsiļdeit is:3xta0*
iļdeityldomīsiļdeit is:1dta0*
iļdeityldotīsiļdeit is:2dta0*
iļdeitylditīsiļdeit is:2dtap*
iļdeityldūtīsiļdeit is:0xtaa*
ļdeitldūs[^ai]ļdeit is:1vta0*
ļdeitldīs[^ai]ļdeit is:2vta0*
ļdeitldās[^ai]ļdeit is:3xta0*
ļdeitldomīs[^ai]ļdeit is:1dta0*
ļdeitldotīs[^ai]ļdeit is:2dta0*
ļdeitlditīs[^ai]ļdeit is:2dtap*
ļdeitldūtīs[^ai]ļdeit is:0xtta*
eitūs[iou]deit is:1vta0*
eitīs[iou]deit is:2vta0*
eitās[iou]deit is:3xta0*
eitomīs[iou]deit is:1dta0*
eitotīs[iou]deit is:2dta0*
eititīs[iou]deit is:2dtap*
eitūtīs[iou]deit is:0xtaa*
eitūs[^as][nt]eit is:1vta0*
eitīs[^as][nt]eit is:2vta0*
eitās[^as][nt]eit is:3xta0*
eitomīs[^as][nt]eit is:1dta0*
eitotīs[^as][nt]eit is:2dta0*
eititīs[^as][nt]eit is:2dtap*
eitūtīs[^as][nt]eit is:0xtaa*
aneitonūsaneit is:1vta0*
aneitonīsaneit is:2vta0*
aneitonāsaneit is:3xta0*
aneitonomīsaneit is:1dta0*
aneitonotīsaneit is:2dta0*
aneitonitīsaneit is:2dtap*
aneitonūtīsaneit is:0xtaa*
aleitolūsaleit is:1vta0*
aleitolīsaleit is:2vta0*
aleitolāsaleit is:3xta0*
aleitolomīsaleit is:1dta0*
aleitolotīsaleit is:2dta0*
aleitolitīsaleit is:2dtap*
aleitolūtīsaleit is:0xtaa*
areitorūsareit is:1vta0*
areitorīsareit is:2vta0*
areitorāsareit is:3xta0*
areitoromīsareit is:1dta0*
areitorotīsareit is:2dta0*
areitoritīsareit is:2dtap*
areitorūtīsareit is:0xtaa*
ateitotūsateit is:1vta0*
ateitotīsateit is:2vta0*
ateitotāsateit is:3xta0*
ateitotomīsateit is:1dta0*
ateitototīsateit is:2dta0*
ateitotitīsateit is:2dtap*
ateitotūtīsateit is:0xtaa*
aksteitokstūsaksteit is:1vta0*
aksteitokstīsaksteit is:2vta0*
aksteitokstāsaksteit is:3xta0*
aksteitokstomīsaksteit is:1dta0*
aksteitokstotīsaksteit is:2dta0*
aksteitokstitīsaksteit is:2dtap*
aksteitokstūtīsaksteit is:0xtaa*
aļsteitolstūsaļsteit is:1vta0*
aļsteitolstīsaļsteit is:2vta0*
aļsteitolstāsaļsteit is:3xta0*
aļsteitolstomīsaļsteit is:1dta0*
aļsteitolstotīsaļsteit is:2dta0*
aļsteitolstitīsaļsteit is:2dtap*
aļsteitolstūtīsaļsteit is:0xtaa*
eitūs[^kļ]steit is:1vta0*
eitīs[^kļ]steit is:2vta0*
eitās[^kļ]steit is:3xta0*
eitomīs[^kļ]steit is:1dta0*
eitotīs[^kļ]steit is:2dta0*
eititīs[^kļ]steit is:2dtap*
eitūtīs[^kļ]steit is:0xtaa*
ibētybūsibēt is:1vta0*
ētīsibēt is:2vta0*
ibētybāsibēt is:3xta0*
ētimīsibēt is:1dta0*
ētitīsibēt is:2dta0*
ibētybātūsibēt is:0dtav*
ibētybūtīsibēt is:0xtaa*
icētycūsicēt is:1vta0*
ētīsicēt is:2vta0*
ētāsicēt is:3xta0*
ētimīsicēt is:1dta0*
ētitīsicēt is:2dta0*
icētycātūsicēt is:0dtav*
icētycūtīsicēt is:0xtaa*
ēdētiežūsēdēt is:1vta0*
ēdētiedīsēdēt is:2vta0*
ētāsēdēt is:3xta0*
ētimīsēdēt is:1dta0*
ētitīsēdēt is:2dta0*
ēdētādātūsēdēt is:0dtav*
ēdētiežūtīsēdēt is:0xtaa*
edzētadzūsedzēt is:1vta0*
ētīsedzēt is:2vta0*
ētāsedzēt is:3xta0*
ētimīsedzēt is:1dta0*
ētitīsedzēt is:2dta0*
edzētadzātūsedzēt is:0dtav*
edzētadzūtīsedzēt is:0xtaa*
lētļūslēt is:1vta0*
lētīslēt is:2vta0*
ētļāslēt is:3xta0*
ētimīslēt is:1dta0*
ētitīslēt is:2dta0*
ētātūslēt is:0dtav*
lētļūtīslēt is:0xtaa*
inētynūsinēt is:1vta0*
inētīsinēt is:2vta0*
ētāsinēt is:3xta0*
ētimīsinēt is:1dta0*
ētitīsinēt is:2dta0*
inētynātūsinēt is:0dtav*
inētynūtīsinēt is:0xtaa*
duotžūsduot is:1vta0*
uotīsduot is:2vta0*
uotāsduot is:3xta0*
duotžomīsduot is:1dta0*
duotžotīsduot is:2dta0*
uotitīsduot is:2dtap*
ūsduot is:0dtav*
uotūtīsduot is:0xtaa*
uotūsnuot is:1vta0*
uotīsnuot is:2vta0*
uotāsnuot is:3xta0*
uotomīsnuot is:1dta0*
uototīsnuot is:2dta0*
uotitīsnuot is:2dtap*
ūsnuot is:0dtav*
uotūtīsnuot is:0xtaa*

206 nūsacejumi