Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi l : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tjūs[^ēgiīkļmrsuū]t is:1vpa0*
tjīs[^ēgiīkļmrsuū]t is:2vpa0*
tjās[^ēgiīkļmrsuū]t is:3xpa0*
tjomēs[^ēgiīkļmrsuū]t is:1dpa0*
tjotēs[^ēgiīkļmrsuū]t is:2dpa0*
ētiejūs[ē]t is:1vpa0*
ētiejīs[ē]t is:2vpa0*
ētējās[ē]t is:3xpa0*
ētējomēs[ē]t is:1dpa0*
ētējotēs[ē]t is:2dpa0*
gtdžūs[^ēi]gt is:1vpa0*
gtdzīs[^ēi]gt is:2vpa0*
gtdzēs[^ēi]gt is:3xpa0*
gtdzomēs[^ēi]gt is:1dpa0*
gtdzotēs[^ēi]gt is:2dpa0*
ēgtāgūs[ē]gt is:1vpa0*
ēgtāgīs[ē]gt is:2vpa0*
ēgtāgās[ē]gt is:3xpa0*
ēgtāgomēs[ē]gt is:1dpa0*
ēgtāgotēs[ē]gt is:2dpa0*
igtygūs[i]gt is:1vpa0*
igtygīs[i]gt is:2vpa0*
igtygās[i]gt is:3xpa0*
igtygomēs[i]gt is:1dpa0*
igtygotēs[i]gt is:2dpa0*
itjūseit is:1vpa0*
itjīseit is:2vpa0*
itjāseit is:3xpa0*
itjomēseit is:1dpa0*
itjotēseit is:2dpa0*
ītiejūsīt is:1vpa0*
ītiejīsīt is:2vpa0*
ītējāsīt is:3xpa0*
ītējomēsīt is:1dpa0*
ītējotēsīt is:2dpa0*
ktčūs[^ēiļr]kt is:1vpa0*
ktcīs[^ēiļr]kt is:2vpa0*
ktcēs[^iļr]kt is:3xpa0*
ktcemēs[^iļr]kt is:1dpa0*
ktcetēs[^iļr]kt is:2dpa0*
ēktiečūs[ē]kt is:1vpa0*
ēktiecīs[ē]kt is:2vpa0*
iktykūs[i]kt is:1vpa0*
iktykīs[i]kt is:2vpa0*
iktykās[i]kt is:3xpa0*
iktykomēs[i]kt is:1dpa0*
iktykotēs[i]kt is:2dpa0*
iļktylkūsiļkt is:1vpa0*
iļktylkīsiļkt is:2vpa0*
iļktylkāsiļkt is:3xpa0*
iļktylkomēsiļkt is:1dpa0*
iļktylkotēsiļkt is:2dpa0*
arktorkūsarkt is:1vpa0*
arktorkīsarkt is:2vpa0*
arktorkāsarkt is:3xpa0*
arktorkomēsarkt is:1dpa0*
arktorkotēsarkt is:2dpa0*
aļtolūsaļt is:1vpa0*
aļtolīsaļt is:2vpa0*
aļtolāsaļt is:3xpa0*
aļtolomēsaļt is:1dpa0*
aļtolotēsaļt is:2dpa0*
eļtieļūseļt is:1vpa0*
eļtielīseļt is:2vpa0*
eļtēlēseļt is:3xpa0*
eļtēlemēseļt is:1dpa0*
eļtēletēseļt is:2dpa0*
imtymūsimt is:1vpa0*
imtymīsimt is:2vpa0*
imtymāsimt is:3xpa0*
imtymomēsimt is:1dpa0*
imtymotēsimt is:2dpa0*
umtyumūsumt is:1vpa0*
umtyumīsumt is:2vpa0*
umtyumēsumt is:3xpa0*
umtyumemēsumt is:1dpa0*
umtyumetēsumt is:2dpa0*
ertierūsert is:1vpa0*
ertierīsert is:2vpa0*
ertērēsert is:3xpa0*
ertēremēsert is:1dpa0*
ertēretēsert is:2dpa0*
ērtierūsērt is:1vpa0*
ērtierīsērt is:2vpa0*
ērtērēsērt is:3xpa0*
ērtēremēsērt is:1dpa0*
ērtēretēsērt is:2dpa0*
ūrtyurūsūrt is:1vpa0*
ūrtyurīsūrt is:2vpa0*
ūrtyurēsūrt is:3xpa0*
ūrtyuremēsūrt is:1dpa0*
ūrtyuretēsūrt is:2dpa0*
stdūs[^aieī]st is:1vpa0*
stdīs[^ai]st is:2vpa0*
stdās[^aieī]st is:3xpa0*
stdomēs[^aieī]st is:1dpa0*
stdotēs[^aieī]st is:2dpa0*
astotūsast is:1vpa0*
astotīsast is:2vpa0*
astotāsast is:3xpa0*
astotomēsast is:1dpa0*
astototēsast is:2dpa0*
istydūsist is:1vpa0*
istydīsist is:2vpa0*
istydāsist is:3xpa0*
istydomēsist is:1dpa0*
istydotēsist is:2dpa0*
stžūs[eī]st is:1vpa0*
stdēs[eī]st is:3xpa0*
stdemēs[eī]st is:1dpa0*
stdetēs[eī]st is:2dpa0*
utvūs[^a]ut is:1vpa0*
utvīs[^a]ut is:2vpa0*
utvās[^a]ut is:3xpa0*
utvomēs[^a]ut is:1dpa0*
utvotēs[^a]ut is:2dpa0*
autuovūsaut is:1vpa0*
autuovīsaut is:2vpa0*
autuovēsaut is:3xpa0*
autuovemēsaut is:1dpa0*
autuovetēsaut is:2dpa0*
ūtevūsūt is:1vpa0*
ūtevīsūt is:2vpa0*
ūtevēsūt is:3xpa0*
ūtevemēsūt is:1dpa0*
ūtevetēsūt is:2dpa0*

126 nūsacejumi