Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi m : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tūs[^imsou]t is:1vpa0*
tīe[^imsou]t is:2vpa0*
tēs[^imsou]t is:3xpa0*
temēs[^imsou]t is:1dpa0*
tetēs[^imsou]t is:2dpa0*
mtemūs[i]mt is:1vpa0*
mtemīs[i]mt is:2vpa0*
imtēmēs[i]mt is:3xpa0*
imtēmemēs[i]mt is:1dpa0*
imtēmetēs[i]mt is:2dpa0*
stšūs[^i]st is:1vpa0*
sttīs[^i]st is:2vpa0*
sttēs[^i]st is:3xpa0*
sttemēs[^i]st is:1dpa0*
sttetēs[^i]st is:2dpa0*
istytūsist is:1vpa0*
istytīsist is:2vpa0*
istytāsist is:3xpa0*
istytomēsist is:1dpa0*
istytotēsist is:2dpa0*
tjūs[o]t is:1vpa0*
tjīs[o]t is:2vpa0*
tjēs[o]t is:3xpa0*
tjemēs[o]t is:1dpa0*
tjetēs[o]t is:2dpa0*
eitynūs[^n]eit is:1vpa0*
eitynīs[^n]eit is:2vpa0*
eitynās[^n]eit is:3xpa0*
eitynomēs[^n]eit is:1dpa0*
eitynotēs[^n]eit is:2dpa0*

30 nūsacejumi