Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi n : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
tšūs[^ēgk]t is:1vna0*
tsīs[^ēgk]t is:2vna0*
ētiešūs[ē]t is:1vna0*
ētiesīs[ē]t is:2vna0*
tšūs[^ē]gt is:1vna0*
tsīs[^ē]gt is:2vna0*
ēgtiegšūs[ē]gt is:1vna0*
ēgtiegsīs[ē]gt is:2vna0*
tšūs[^ē]kt is:1vna0*
tsīs[^ē]kt is:2vna0*
ēktiekšūs[ē]kt is:1vna0*
ēktieksīs[ē]kt is:2vna0*
ērtieršūs[ē]rt is:1vna0*
ērtiersīs[ē]rt is:2vna0*
tsimēst is:1dna0*
tsitēst is:2dna0*
tšūtīs[^ēgk]t is:0xnaa*
ētiešūtīs[ē]t is:0xnaa*
tšūtīs[^ē]gt is:0xnaa*
ēgtiegšūtīs[ē]gt is:0xnaa*
tšūtīs[^ē]kt is:0xnaa*
ēktiekšūtīs[ē]kt is:0xnaa*
ērtieršūtīs[ē]rt is:0xnaa*
tškīs[^ēg]t is:nvldv*
tškūtēs[^ēg]t is:nvlds*
tškūtīs[^ēg]t is:ndlds*
ētieškīs[ē]t is:nvldv*
ētieškūtēs[ē]t is:nvlds*
ētieškūtīs[ē]t is:ndlds*
tškīs[^ē]gt is:nvldv*
tškūtēs[^ē]gt is:nvlds*
tškūtīs[^ē]gt is:ndlds*
ēgtiegškīs[ē]gt is:nvldv*
ēgtiegškūtēs[ē]gt is:nvlds*
ēgtiegškūtīs[ē]gt is:ndlds*

35 nūsacejumi