Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi o : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
si[^y]s is:dpn*
sim[^y]s is:dpd*
sus[^y]s is:dpa*
sūs[^y]s is:dpl*
ysi[y]s is:dpn*
ysim[y]s is:dpd*
ysus[y]s is:dpa*
ysūs[y]s is:dpl*
ši[^ļ]š is:dpn*
ļšli[ļ]š is:dpn*
šim[^ļ]š is:dpd*
ļšlim[ļ]š is:dpd*
šusš is:dpa*
šūsš is:dpl*

14 nūsacejumi