Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi p : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ārnsierneņuārns*
ārnsierneņimārns*
ārnsierneņusārns*
ārnsierneņūsārns*
ārzsierzeņuārzs*
ārzsierzeņimārzs*
ārzsierzeņusārzs*
ārzsierzeņūsārzs*
ļšleņuļš*
ļšleņimļš*
ļšleņusļš*
ļšleņūsļš*
almseļmeņualms*
almseļmeņimalms*
almseļmeņusalms*
almseļmeņūsalms*
orbsarbeņuorbs*
orbsarbeņimorbs*
orbsarbeņusorbs*
orbsarbeņūsorbs*
obolsabaleņuobols*
obolsabaleņimobols*
obolsabaleņusobols*
obolsabaleņūsobols*
ārsiereņuārs*
ārsiereņimārs*
ārsiereņusārs*
ārsiereņūsārs*
āvsieveņuāvs*
āvsieveņimāvs*
āvsieveņusāvs*
āvsieveņūsāvs*
ovsaveņuovs*
ovsaveņimovs*
ovsaveņusovs*
ovsaveņūsovs*
olnsaļņeņuolns*
olnsaļņeņimolns*
olnsaļņeņusolns*
olnsaļņeņūsolns*
ksceņuks*
ksceņimks*
ksceņusks*
ksceņūsks*
adsedeņuads*
adsedeņimads*
adsedeņusads*
adsedeņūsads*
ozgysazdzeņuozgys*
ozgysazdzeņimozgys*
ozgysazdzeņusozgys*
ozgysazdzeņūsozgys*
orklysarkleņuorklys*
orklysarkleņimorklys*
orklysarkleņusorklys*
orklysarkleņūsorklys*
yksiceņuyks*
yksiceņimyks*
yksiceņusyks*
yksiceņūsyks*
gsdzeņu[^ro]gs*
gsdzeņim[^ro]gs*
gsdzeņus[^ro]gs*
gsdzeņūs[^ro]gs*
gsdzeņu[^y]rgs*
gsdzeņim[^y]rgs*
gsdzeņus[^y]rgs*
gsdzeņūs[^y]rgs*
yrgsirdzeņu[y]rgs*
yrgsirdzeņim[y]rgs*
yrgsirdzeņus[y]rgs*
yrgsirdzeņūs[y]rgs*
ogsadzeņu[^ln]ogs*
ogsadzeņim[^ln]ogs*
ogsadzeņus[^ln]ogs*
ogsadzeņūs[^ln]ogs*
onsaneņuons*
onsaneņimons*
onsaneņusons*
onsaneņūsons*
orsareņuors*
orsareņimors*
orsareņusors*
orsareņūsors*
onogsanadzeņuonogs*
onogsanadzeņimonogs*
onogsanadzeņusonogs*
onogsanadzeņūsonogs*
ologsaladzeņuologs*
ologsaladzeņimologs*
ologsaladzeņusologs*
ologsaladzeņūsologs*
ydsideņuyds*
ydsideņimyds*
ydsideņusyds*
ydsideņūsyds*
ylksiļceņuylks*
ylksiļceņimylks*
ylksiļceņusylks*
ylksiļceņūsylks*

100 nūsacejumi