Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi q : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
cisči[c]is*
disži[d]is*
sisši[s]is*
tisši[t]is*
zisži[z]is*
lisļi[^sz][l]is*
nisņi[^sz][n]is*
slisšļi[s][l]is*
snisšņi[s][n]is*
zlisžļi[z][l]is*
znisžņi[z][n]is*
isu[^cdstzln]is*
cisču[c]is*
disžu[d]is*
sisšu[s]is*
tisšu[t]is*
zisžu[z]is*
lisļu[^sz][l]is*
nisņu[^sz][n]is*
slisšļu[s][l]is*
snisšņu[s][n]is*
zlisžļu[z][l]is*
znisžņu[z][n]is*
sm[^cdstzln]is*
cisčim[c]is*
disžim[d]is*
sisšim[s]is*
tisšim[t]is*
tisžim[z]is*
lisļim[^sz][l]is*
nisņim[^sz][n]is*
slisšļim[s][l]is*
snisšņim[s][n]is*
zlisžļim[z][l]is*
znisžņim[z][n]is*
isus[^cdstzln]is*
cisčus[c]is*
disžus[d]is*
sisšus[s]is*
tisšus[t]is*
tisžus[z]is*
lisļus[^sz][l]is*
nisņus[^sz][n]is*
slisšļus[s][l]is*
snisšņus[s][n]is*
zlisžļus[z][l]is*
znisžņus[z][n]is*
isūs[^cdstzln]is*
cisčūs[c]is*
disžūs[d]is*
sisšūs[s]is*
tisšūs[t]is*
tisžūs[z]is*
lisļūs[^sz][l]is*
nisņūs[^sz][n]is*
slisšļūs[s][l]is*
snisšņūs[s][n]is*
zlisžļūs[z][l]is*
znisžņūs[z][n]is*
csči[c]s*
dsži[d]s*
ssši[s]s*
tsši[t]s*
zsži[z]s*
lsļi[l]s*
nsņi[n]s*
su[^icdstzln]s*
csču[c]s*
dsžu[d]s*
ssšu[s]s*
tsšu[t]s*
zsžu[z]s*
lsļu[l]s*
nsņu[n]s*
sim[^icdstzln]s*
csčim[c]s*
dsžim[d]s*
ssšim[s]s*
tsšim[t]s*
zsžim[z]s*
lsļim[l]s*
nsņim[n]s*
sus[^icdstzln]s*
csčus[c]s*
dsžus[d]s*
ssšus[s]s*
tsšus[t]s*
zsžus[z]s*
lsļus[l]s*
nsņus[n]s*
sūs[^icdstzln]s*
csčūs[c]s*
dsžūs[d]s*
ssšūs[s]s*
tsšūs[t]s*
zsžūs[z]s*
lsļūs[l]s*
nsņūs[n]s*

98 nūsacejumi