Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi s : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
aoma*
auosa*
eu[^cdlnstz]e*
ceču[c]e*
dežu[d]e*
leļu[l]e*
neņu[^sz]ne*
snešņu[s]ne*
znežņu[z]ne*
sešu[s]e*
tešu[^s]te*
tetu[^k]ste*
stešu[k]ste*
zežu[z]e*
m[e]*
eēs[e]*
su[^udstz]s*
sim[^u]s*
sīs[^u]s*
usius*
usimus*
usūsus*
dsžuds*
ssšuss*
zsžuzs*
tsšu[^k][^s]ts*
stsšuksts*

27 nūsacejumi