Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi w : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
sans*
samns*
suns*
sāns*
sins*
simns*
susns*
sūsns*
sysns*
somns*
suosns*
iui*
iimi*
iusi*
iūsi*
iysi*
iomi*
iuosi*
isjuis*
isjimis*
isjūsis*
isjisis*
isjomis*
isjousis*
isšs/Weis*
cikts/Wīci*
ešiasts/Weši*
niits/Weni*
esmitasmyts/Wesmit*
ityts/Wdsmit*
/W[^ī][mnrt]s*

31 nūsacejumi