Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi ! : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tošies[^āēīeouūbkmpsz]t*
tjošies[āēīouū]t*
tnošies[i]et*
tošies[^ēi]kt*
ēktecošies[ē]kt*
ktekošies[i]kt*
ztžošieszt*
tošies[^āeor]bt*
tjošies[āeor]bt*
tošies[ņ]emt*
tjošies[^e]pt*
tjošies[^c]ept*
tošies[c]ept*
stšošies[^eiī]st*
stšošies[^n]est*
tošies[n]est*
stestošies[i]st*
īstienošies[ī]st*

18 nosacījumi