Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi & : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ties[^āēīor]t is:vvna*
tušās[^āēīoūr]t is:vvga*
tušos[^āēīoūr]t is:vvaa*
tušies[^āēīoūr]t is:dvna*
tusies[^āēīoūr]t is:vsna*
tjies[āēīoū]t is:vvna*
tjušās[āēīoū]t is:vvga*
tjušos[āēīoū]t is:vvaa*
tjušies[āēīoū]t is:dvna*
tjusies[āēīoū]t is:vsna*
ties[^i]rt is:vvna*
tušās[^i]rt is:vvga*
tušos[^i]rt is:vvaa*
tušies[^i]rt is:dvna*
tusies[^i]rt is:vsna*
irtīries[i]rt is:vvna*
irtīrušās[i]rt is:vvga*
irtīrušos[i]rt is:vvaa*
irtīrušies[i]rt is:dvna*
irtīrusies[i]rt is:vsna*

20 nosacījumi