Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi ( : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ost is:0xtal*
ies[āēubmp]t is:0xta0*
ties[bmp]t is:2vta0*
tjos[āēubmp]t is:1vta0*
tjies[āēu]t is:2vta0*
tjas[āēubmp]t is:3xta0*
tjamies[āēubmp]t is:1dta0*
tjaties[āēubmp]t is:2dta0*
tjoties[āēubmp]t is:0xtaa*
tjas/]|[āēubmp]t is:0xtav*
tjieties[āēu]t is:2dtap*
tieties[bmp]t is:2dtap*
ies[g]t is:0xta0*
gtdzos[g]t is:1vta0*
gtdzies[g]t is:2vta0*
gtdzas[g]t is:3xta0*
gtdzamies[g]t is:1dta0*
gtdzaties[g]t is:2dta0*
gtdzoties[g]t is:0xtaa*
gtdzieties[g]t is:2dtap*
gtdzas/]|[g]t is:0xtav*
ies[k]t is:0xta0*
ktcos[k]t is:1vta0*
ktcies[k]t is:2vta0*
ktcas[k]t is:3xta0*
ktcamies[k]t is:1dta0*
ktcaties[k]t is:2dta0*
ktcoties[k]t is:0xtaa*
ktcieties[k]t is:2dtap*
ktcas/]|[k]t is:0xtav*
ies[ī]t is:0xta0*
ītinos[ī]t is:1vta0*
ītinies[ī]t is:2vta0*
ītinas[ī]t is:3xta0*
ītinamies[ī]t is:1dta0*
ītinaties[ī]t is:2dta0*
ītinieties[ī]t is:2dtap*
ītinoties[ī]t is:0xtaa*
ītinas/]|[ī]t is:0xtav*
ies[ū]t is:0xta0*
ūtujos[ū]t is:1vta0*
ūtujies[ū]t is:2vta0*
ūtujas[ū]t is:3xta0*
ūtujamies[ū]t is:1dta0*
ūtujaties[ū]t is:2dta0*
ūtujoties[ū]t is:0xtaa*
ūtujieties[ū]t is:2dtap*
ūtujas/]|[ū]t is:0xtav*
ies[z]t is:0xta0*
ztžos[z]t is:1vta0*
ties[z]t is:2vta0*
ztžas[z]t is:3dta0*
ztžamies[z]t is:1dta0*
ztžaties[z]t is:2dta0*
ztžoties[z]t is:0xtaa*
ztžas/]|[z]t is:0xtav*
ies[s]t is:0xta0*
stžos[s]t is:1vta0*
stdies[s]t is:2vta0*
stžas[s]t is:3xta0*
stžamies[s]t is:1dta0*
stžaties[s]t is:2dta0*
stžoties[s]t is:0xtaa*
stdieties[s]t is:2dtap*
stžas/]|[s]t is:0xtav*
tieties[lz]t is:2dtap*
ies[l]t is:0xta0*
ltļos[l]t is:1vta0*
ties[l]t is:2vta0*
ltļas[l]t is:3xta0*
ltļamies[l]t is:1dta0*
ltļaties[l]t is:2dta0*
ltļoties[l]t is:0xtaa*
ltļas/]|[l]t is:0xtav*
ies[^āēi][r]t is:0xta0*
tos[^āēi][r]t is:1vta0*
ties[^āēi][r]t is:2vta0*
tas[^āēi][r]t is:3xta0*
tamies[^āēi][r]t is:1dta0*
taties[^āēi][r]t is:2dta0*
tieties[^āēi][r]t is:2dtap*
toties[^āēi][r]t is:0xtaa*
tas/]|[^āēi][r]t is:0xtav*
ies[ā]rt is:0xta0*
ārtaros[ā]rt is:1vta0*
ārtaries[ā]rt is:2vta0*
ārtaras[ā]rt is:3xta0*
ārtaramies[ā]rt is:1dta0*
ārtaraties[ā]rt is:2dta0*
ārtaroties[ā]rt is:0xtaa*
ārtarieties[ā]rt is:2dtap*
ārtaras/]|[ā]rt is:0xtav*
ies[ē]rt is:0xta0*
ērteros[ē]rt is:1vta0*
ērteries[ē]rt is:2vta0*
ērteras[ē]rt is:3xta0*
ērteramies[ē]rt is:1dta0*
ērteraties[ē]rt is:2dta0*
ērteroties[ē]rt is:0xtaa*
ērterieties[ē]rt is:2dtap*
ērteras/]|[ē]rt is:0xtav*
ies[i]rt is:0xta0*
irterdos[i]rt is:1vta0*
irterdies[i]rt is:2vta0*
irterdas[i]rt is:3xta0*
irterdamies[i]rt is:1dta0*
irterdaties[i]rt is:2dta0*
irterdoties[i]rt is:0xtaa*
irterdieties[i]rt is:2dtap*
irterdas/]|[i]rt is:0xtav*

110 nosacījumi