Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi ) : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tošies[^begīklmprsūo]t*
ēbtebjošies[ē]bt*
ietejošies[^s]iet*
tnošies[s]iet*
gtdzošies[^ai]gt*
agtogošies[a]gt*
gtegošies[mnrt]igt*
gtdzošies[^mnrt]igt*
ītenošies[^rvm]īt*
ītijošies[rvm]īt*
ktcošies[^ailru]kt*
aktokošiesakt*
uktūkošies[^a]ukt*
ktcošies[a]ukt*
ilktelkošies[i]lkt*
ktcošies[^i]lkt*
irktērkošies[i]rkt*
ktcošies[^i]rkt*
ktcošies[^lnt]ikt*
ktekošies[l]ikt*
iktīkošies[nt]ikt*
ltļošieslt*
tjošiesmt*
ptošies[^aiur]pt*
aptopošies[a]pt*
iptīpošies[i]pt*
uptūpošies[u]pt*
irptērpošies[i]rpt*
ārtarošies[ā]rt*
ērterošies[ē]rt*
irterdošies[i]rt*
astotošies[a]st*
stdošies[^mi]est*
stžošies[i]est*
sttošies[m]est*
stdošies[ē]st*
stžošies[īoū]st*
istītošies[^aģķsr]ist*
stžošies[a]ist*
stedošies[ģ]ist*
stetošies[ķ]ist*
sttošies[s]ist*
istītošies[k]rist*
stenošies[b]rist*
irstērtošies[i]rst*
stžošies[ē]rst*
stžošies[^jkzsš]ust*
ustūtošies[jsš]ust*
ustūstošies[k]ust*
ustūdošies[z]ust*
ūtujošiesūt*
otodošiesot*

52 nosacījumi