Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi * : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
autāviesaut is:vvna*
autāvušāsaut is:vvga*
autāvušosaut is:vvaa*
autāvušiesaut is:dvna*
autāvusiesaut is:vsna*
ktcieskt is:vvna*
ktkušāskt is:vvga*
ktkušoskt is:vvaa*
ktkušieskt is:dvna*
ktkusieskt is:vsna*
gtdziesgt is:vvna*
gtgušāsgt is:vvga*
gtgušosgt is:vvaa*
gtgušiesgt is:dvna*
gtgusiesgt is:vsna*
emtēmiesemt is:vvna*
emtēmušāsemt is:vvga*
emtēmušosemt is:vvaa*
emtēmušiesemt is:dvna*
emtēmusiesemt is:vsna*
eltēlieselt is:vvna*
eltēlušāselt is:vvga*
eltēlušoselt is:vvaa*
eltēlušieselt is:dvna*
eltēlusieselt is:vsna*
iltīliesilt is:vvna*
iltīlušāsilt is:vvga*
iltīlušosilt is:vvaa*
iltīlušiesilt is:dvna*
iltīlusiesilt is:vsna*
ultūliesult is:vvna*
ultūlušāsult is:vvga*
ultūlušosult is:vvaa*
ultūlušiesult is:dvna*
ultūlusiesult is:vsna*
ūtuvies[^b]ūt is:vvna*
ūtuvušās[^b]ūt is:vvga*
ūtuvušos[^b]ūt is:vvaa*
ūtuvušies[^b]ūt is:dvna*
ūtuvusies[^b]ūt is:vsna*
urtūriesurt is:vvna*
urtūrušāsurt is:vvga*
urtūrušosurt is:vvaa*
urtūrušiesurt is:dvna*
urtūrusiesurt is:vsna*
irtiriesirt is:vvna*
irtirušāsirt is:vvga*
irtirušosirt is:vvaa*
irtirušiesirt is:dvna*
irtirusiesirt is:vsna*
artāriesart is:vvna*
artārušāsart is:vvga*
artārušosart is:vvaa*
artārušiesart is:dvna*
artārusiesart is:vsna*
ertēriesert is:vvna*
ertērušāsert is:vvga*
ertērušosert is:vvaa*
ertērušiesert is:dvna*
ertērusiesert is:vsna*
oteviesot is:vvna*
otevušāsot is:vvga*
otevušosot is:vvaa*
otevušiesot is:dvna*
otevusiesot is:vsna*
ietējiesiet is:vvna*
ietējušāsiet is:vvga*
ietējušosiet is:vvaa*
ietējušiesiet is:dvna*
ietējusiesiet is:vsna*
ītinies[^brv]īt is:vvna*
ītinušās[^brv]īt is:vvga*
ītinušos[^brv]īt is:vvaa*
ītinušies[^brv]īt is:dvna*
ītinusies[^brv]īt is:vsna*
ītijies[brv]īt is:vvna*
ītijušās[brv]īt is:vvga*
ītijušos[brv]īt is:vvaa*
ītijušies[brv]īt is:dvna*
ītijusies[brv]īt is:vsna*
stdies[^aeiīnuūlr]st is:vvna*
stdušās[^aeiīnuūlr]st is:vvga*
stdušos[^aeiīnuūlr]st is:vvaa*
stdušies[^aeiīnuūlr]st is:dvna*
stdusies[^aeiīnuūlr]st is:vsna*
stdies[^p][r]ast is:vvna*
stdušās[^p][r]ast is:vvga*
stdušos[^p][r]ast is:vvaa*
stdušies[^p][r]ast is:dvna*
stdusies[^p][r]ast is:vsna*
stties[p]rast is:vvna*
sttušās[p]rast is:vvga*
sttušos[p]rast is:vvaa*
sttušies[p]rast is:dvna*
sttusies[p]rast is:vsna*
stties[c]iest is:vvna*
sttušās[c]iest is:vvda*
sttušos[c]iest is:vvaa*
sttušies[c]iest is:dvna*
sttusies[c]iest is:vsna*
stdies[^a]lst is:vvna*
stdušās[^a]lst is:vvga*
stdušos[^a]lst is:vvaa*
stdušies[^a]lst is:dvna*
stdusies[^a]lst is:vsna*
stties[a]lst is:vvna*
sttušās[a]lst is:vvga*
sttušos[a]lst is:vvaa*
sttušies[a]lst is:dvna*
sttusies[a]lst is:vsna*
stties[lm]est is:vvna*
sttušās[lm]est is:vvga*
sttušos[lm]est is:vvaa*
sttušies[lm]est is:dvna*
sttusies[lm]est is:vsna*
stdies[^c][^lm]est is:vvna*
stdušās[^c][^lm]est is:vvga*
stdušos[^c][^lm]est is:vvaa*
stdušies[^c][^lm]est is:dvna*
stdusies[^c][^lm]est is:vsna*
stdies[v]est is:vvna*
stdušās[v]est is:vvga*
stdušos[v]est is:vvaa*
stdušies[v]est is:dvna*
stdusies[v]est is:vsna*
stties[^aģr]ist is:vvna*
sttušās[^aģr]ist is:vvga*
sttušos[^aģr]ist is:vvaa*
sttušies[^aģr]ist is:dvna*
sttusies[^aģr]ist is:vsna*
stdies[ģ]ist is:vvna*
stdušās[ģ]ist is:vvga*
stdušos[ģ]ist is:vvaa*
stdušies[ģ]ist is:dvna*
stdusies[ģ]ist is:vsna*
stdies[^k]rist is:vvna*
stdušās[^k]rist is:vvga*
stdušos[^k]rist is:vvaa*
stdušies[^k]rist is:dvna*
stdusies[^k]rist is:vsna*
stties[k]rist is:vvna*
sttušās[k]rist is:vvga*
sttušos[k]rist is:vvaa*
sttušies[k]rist is:dvna*
sttusies[k]rist is:vsna*
stties[^l]aist is:vvna*
sttušās[^l]aist is:vvga*
sttušos[^l]aist is:vvaa*
sttušies[^l]aist is:dvna*
sttusies[^l]aist is:vsna*
stdies[l]aist is:vvna*
stdušās[l]aist is:vvga*
stdušos[l]aist is:vvaa*
stdušies[l]aist is:dvna*
stdusies[l]aist is:vsna*
stdies[^v]īst is:vvna*
stdušās[^v]īst is:vvga*
stdušos[^v]īst is:vvaa*
stdušies[^v]īst is:dvna*
stdusies[^v]īst is:vsna*
stties[^s]vīst is:vvna*
sttušās[^s]vīst is:vvga*
sttušos[^s]vīst is:vvaa*
sttušies[^s]vīst is:dvna*
sttusies[^s]vīst is:vsna*
stdies[s]vīst is:vvna*
stdušās[s]vīst is:vvga*
stdušos[s]vīst is:vvaa*
stdušies[s]vīst is:dvna*
stdusies[s]vīst is:vsna*
stdies[^v]ērst is:vvna*
stdušās[^v]ērst is:vvga*
stdušos[^v]ērst is:vvaa*
stdušies[^v]ērst is:dvna*
stdusies[^v]ērst is:vsna*
stties[v]ērst is:vvna*
sttušās[v]ērst is:vvga*
sttušos[v]ērst is:vvaa*
sttušies[v]ērst is:dvna*
sttusies[v]ērst is:vsna*
stdies[^ajsš]ust is:vvna*
stdušās[^ajsš]ust is:vvga*
stdušos[^ajsš]ust is:vvaa*
stdušies[^ajsš]ust is:dvna*
stdusies[^ajsš]ust is:vsna*
stties[jsš]ust is:vvna*
sttušās[jsš]ust is:vvga*
sttušos[jsš]ust is:vvaa*
sttušies[jsš]ust is:dvna*
sttusies[jsš]ust is:vsna*
stdies[^j]aust is:vvna*
stdušās[^j]aust is:vvga*
stdušos[^j]aust is:vvaa*
stdušies[^j]aust is:dvna*
stdusies[^j]aust is:vsna*
stties[j]aust is:vvna*
sttušās[j]aust is:vvga*
sttušos[j]aust is:vvaa*
sttušies[j]aust is:dvna*
sttusies[j]aust is:vsna*
stdies[^p]ūst is:vvna*
stdušās[^p]ūst is:vvga*
stdušos[^p]ūst is:vvaa*
stdušies[^p]ūst is:dvna*
stdusies[^p]ūst is:vsna*
stties[p]ūst is:vvna*
sttušās[p]ūst is:vvga*
sttušos[p]ūst is:vvaa*
sttušies[p]ūst is:dvna*
sttusies[p]ūst is:vsna*
sttiesnst is:vvna*
sttušāsnst is:vvga*
sttušosnst is:vvaa*
sttušiesnst is:dvna*
sttusiesnst is:vsna*

215 nosacījumi