Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi < : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tiesjosties*
tiesjiesties*
tiesjasties*
tiesjamiesties*
tiesjatiesties*
tiesjāsties*
tiesjāmiesties*
tiesjātiesties*
tiesšosties*
tiessiesties*
tiessimiesties*
tiessietiesties*
tiessitiesties*
tiesjietiesties*
tiestosties*
tiesjotiesties*
tiesšotiesties*
tiesdamiesties*
tiesdamāsties*
tiesjošiesties*
tiesjošosties*
tiesjošāsties*
tiesjusiesties*
tiesjušiesties*
tiesjušosties*
tiesjušāsties*
tiesšanosties*
tiesšanāsties*
tiesjas/]|ties is:is:0xtav*

29 nosacījumi