Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi > : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ātiesos[ā]ties*
ātiesies[ā]ties*
ātiesās[ā]ties*
ātiesāmies[ā]ties*
ātiesāties[ā]ties*
ātiesieties[ā]ties*
ātiesoties[ā]ties*
ātiesošies[ā]ties*
ātiesošos[ā]ties*
ātiesošās[ā]ties*
ātiesās/]|[ā]ties is:is:0xtav*
ētiesos[ē]ties*
ētiesies[ē]ties*
ētiesas[ē]ties*
ētiesamies[ē]ties*
ētiesaties[ē]ties*
ētiesieties[ē]ties*
ētiesoties[ē]ties*
ētiesošies[ē]ties*
ētiesošos[ē]ties*
ētiesošās[ē]ties*
ētiesas/]|[ē]ties is:is:0xtav*
ītiesos[ī]ties*
ītiesies[ī]ties*
ītiesās[ī]ties*
ītiesāmies[ī]ties*
ītiesāties[ī]ties*
ītiesieties[ī]ties*
ītiesoties[ī]ties*
ītiesošies[ī]ties*
ītiesošos[ī]ties*
ītiesošās[ī]ties*
ītiesās/]|[ī]ties is:is:0xtav*
iesos[āēī]ties*
tiesjos[āēī]ties*
tiesjies[āēī]ties*
tiesjās[āēī]ties*
tiesjāmies[āēī]ties*
tiesjāties[āēī]ties*
tiesšos[āēī]ties*
tiessies[āēī]ties*
tiessieties[āēī]ties*
tiessimies[āēī]ties*
tiessities[āēī]ties*
tiesdamies[āēī]ties*
tiesdamās[āēī]ties*
tiesjusies[āēī]ties*
tiesjušies[āēī]ties*
tiesjušos[āēī]ties*
tiesjušās[āēī]ties*
tiesšanos[āēī]ties*
tiesšanās[āēī]ties*
tiesšoties[āēī]ties*

53 nosacījumi