Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 0 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tošs/W[^begīklmprsūo]t*
ēbtebjošs/W[ē]bt*
ietejošs/W[^s]iet*
tnošs/W[s]iet*
gtdzošs/W[^ai]gt*
agtogošs/W[a]gt*
gtegošs/W[mnrt]igt*
gtdzošs/W[^mnrt]igt*
ītenošs/W[^rvm]īt*
ītijošs/W[rvm]īt*
ktcošs/W[^ailru]kt*
aktokošs/Wakt*
uktūkošs/W[^a]ukt*
ktcošs/W[a]ukt*
ilktelkošs/W[i]lkt*
ktcošs/W[^i]lkt*
irktērkošs/W[i]rkt*
ktcošs/W[^i]rkt*
ktcošs/W[^lnt]ikt*
ktekošs/WYX[l]ikt*
iktīkošs/WYX[nt]ikt*
ltļošs/Wlt*
tjošs/Wmt*
ptošs/W[^aiur]pt*
aptopošs/W[a]pt*
iptīpošs/W[i]pt*
uptūpošs/W[u]pt*
irptērpošs/W[i]rpt*
ārtarošs/W[ā]rt*
ērterošs/W[ē]rt*
irterdošs/W[i]rt*
astotošs/WYX[a]st*
stdošs/W[^mi]est*
stžošs/W[i]est*
sttošs/W[m]est*
stdošs/W[ē]st*
stžošs/W[īoū]st*
istītošs/W[^aģķsr]ist*
stžošs/W[a]ist*
stedošs/WYX[ģ]ist*
stetošs/W[ķ]ist*
sttošs/W[s]ist*
istītošs/WYX[k]rist*
stenošs/W[b]rist*
irstērtošs/W[i]rst*
stžošs/W[ē]rst*
stžošs/W[^jkzsš]ust*
ustūtošs/WYX[jsš]ust*
ustūstošs/W[k]ust*
ustūdošs/W[z]ust*
ūtujošs/Wūt*
otodošs/Wot*
tams/W[^begīklmprsūo]t*
ēbtebjams/W[ē]bt*
ietejams/W[^s]iet*
tnams/W[s]iet*
gtdzams/W[^ai]gt*
agtogams/W[a]gt*
gtegams/W[mnrt]igt*
gtdzams/W[^mnrt]igt*
ītenams/WYX[^rvm]īt*
ītijams/W[rvm]īt*
ktcams/W[^ailru]kt*
aktokams/Wakt*
uktūkams/W[^a]ukt*
ktcams/W[a]ukt*
ilktelkams/WYX[i]lkt*
ktcams/W[^i]lkt*
irktērkams/WYX[i]rkt*
ktcams/W[^i]rkt*
ktcams/W[^lnt]ikt*
ktekams/W[l]ikt*
iktīkams/WYX[nt]ikt*
ltļams/Wlt*
tjams/Wmt*
ptams/W[^aiur]pt*
aptopams/W[a]pt*
iptīpams/W[i]pt*
uptūpams/W[u]pt*
irptērpams/WYX[i]rpt*
ārtarams/W[ā]rt*
ērterams/W[ē]rt*
irterdams/W[i]rt*
astotams/WYX[a]st*
stdams/W[^mi]est*
stžams/W[i]est*
sttams/W[m]est*
stdams/W[ē]st*
stžams/W[īoū]st*
istītams/W[^aģķsr]ist*
stžams/W[a]ist*
stedams/WYX[ģ]ist*
stetams/W[ķ]ist*
istītams/WYX[k]rist*
stenams/W[b]rist*
sttams/W[s]ist*
irstērtams/WYX[i]rst*
stžams/W[ē]rst*
stžams/W[^jzksš]ust*
ustūstams/W[k]ust*
ustūdams/W[z]ust*
ustūtams/WYX[jsš]ust*
ūtujams/Wūt*
otodams/WYXot*

104 nosacījumi