Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 1 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tošs/W[^āēīeouūbkmpsz]t*
tjošs/WYX[āēīouū]t*
tnošs/W[i]et*
tošs/W[^ēi]kt*
ēktecošs/W[ē]kt*
ktekošs/WYX[i]kt*
ztžošs/Wzt*
tošs/W[^āeor]bt*
tjošs/W[āeor]bt*
tošs/WYX[ņ]emt*
tjošs/W[^e]pt*
tjošs/W[^c]ept*
tošs/W[c]ept*
stšošs/W[^eiī]st*
stšošs/W[^n]est*
tošs/W[n]est*
stestošs/W[i]st*
īstienošs/W[ī]st*
tams/W[^āēīeouūbkmpsz]t*
tjams/WYX[āēīouū]t*
tnams/W[i]et*
tams/W[^ēi]kt*
ēktecams/W[ē]kt*
ktekams/WYX[i]kt*
ztžams/Wzt*
tams/W[^āeor]bt*
tjams/W[āeor]bt*
tams/WYX[ņ]emt*
tjams/W[^e]pt*
tjams/W[^c]ept*
tams/W[c]ept*
stšams/W[^eiī]st*
stšams/WYX[^n]est*
tams/WYX[n]est*
stestams/W[i]st*
īstienams/W[ī]st*

36 nosacījumi