Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 2 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tstošs/W[^āēīsz]t*
ātošs/WYXāt*
ētošs/WYX[^c]ēt*
ētošs/WYX[^āe]cēt*
cētkošs/WYX[ā]cēt*
ētošs/WYX[^t]ecēt*
cētkošs/WYX[t]ecēt*
ītošs/WYX[^cz]īt*
cītkošs/WYX[^āīr]cīt*
ītošs/WYX[āīr]cīt*
ītošs/WYX[^atd]zīt*
dzītgošs/WYX[d]zīt*
tstošs/W[at]zīt*
ošs/W[sz]t*
tstams/W[^āēīsz]t*
tms/WYX[^d]āt*
ātams/WYX[d]āt*
ētams/WYX[^c]ēt*
ētams/WYX[^āe]cēt*
cētkams/WYX[ā]cēt*
ētams/WYX[^t]ecēt*
cētkams/WYX[t]ecēt*
ītāms/WYX[^zc]īt*
cītkāms/WYX[^āīr]cīt*
ītāms/WYX[āīr]cīt*
ītāms/WYX[^atd]zīt*
ītāms/WYX[^d]zīt*
dzītgāms/WYX[d]zīt*
tstams/W[at]zīt*
ams/W[sz]t*

30 nosacījumi