Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 6 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
isuša[^cz]is*
isušam[^cz]is*
isušu[^cz]is*
isušā[^cz]is*
isusi[^cz]is*
isušas[^cz]is*
isušai[^cz]is*
isuši[^cz]is*
isušiem[^cz]is*
isušus[^cz]is*
isušos[^cz]is*
isušām[^cz]is*
isušās[^cz]is*
isušais[^cz]is*
isušajam[^cz]is*
isušo[^cz]is*
isušajā[^cz]is*
isusī[^cz]is*
isušajai[^cz]is*
isušie[^cz]is*
isušajiem[^cz]is*
isušajos[^cz]is*
isušajām[^cz]is*
isušajās[^cz]is*
ciskuša[c]is*
ciskušam[c]is*
ciskušu[c]is*
ciskušā[c]is*
ciskusi[c]is*
ciskušas[c]is*
ciskušai[c]is*
ciskuši[c]is*
ciskušiem[c]is*
ciskušus[c]is*
ciskušos[c]is*
ciskušām[c]is*
ciskušās[c]is*
ciskušais[c]is*
ciskušajam[c]is*
ciskušo[c]is*
ciskušajā[c]is*
ciskusī[c]is*
ciskušajai[c]is*
ciskušie[c]is*
ciskušajiem[c]is*
ciskušajos[c]is*
ciskušajām[c]is*
ciskušajās[c]is*
dzisguša[d]zis*
dzisgušam[d]zis*
dzisgušu[d]zis*
dzisgušā[d]zis*
dzisgusi[d]zis*
dzisgušas[d]zis*
dzisgušai[d]zis*
dzisguši[d]zis*
dzisgušiem[d]zis*
dzisgušus[d]zis*
dzisgušos[d]zis*
dzisgušām[d]zis*
dzisgušās[d]zis*
dzisgušais[d]zis*
dzisgušajam[d]zis*
dzisgušo[d]zis*
dzisgušajā[d]zis*
dzisgusī[d]zis*
dzisgušajai[d]zis*
dzisgušie[d]zis*
dzisgušajiem[d]zis*
dzisgušajos[d]zis*
dzisgušajām[d]zis*
dzisgušajās[d]zis*
isuša[^d]zis*
isušam[^d]zis*
isušu[^d]zis*
isušā[^d]zis*
isusi[^d]zis*
isušas[^d]zis*
isušai[^d]zis*
isuši[^d]zis*
isušiem[^d]zis*
isušus[^d]zis*
isušos[^d]zis*
isušām[^d]zis*
isušās[^d]zis*
isušais[^d]zis*
isušajam[^d]zis*
isušo[^d]zis*
isušajā[^d]zis*
isusī[^d]zis*
isušajai[^d]zis*
isušie[^d]zis*
isušajiem[^d]zis*
isušajos[^d]zis*
isušajām[^d]zis*
isušajās[^d]zis*

96 nosacījumi