Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 8 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
autāvis/6aut*
ktcis/6kt*
gtdzis/6gt*
emtēmis/6emt*
umtūmis/6umt*
eltēlis/6elt*
iltīlis/6ilt*
ultūlis/6ult*
ūtuvis/6[^b]ūt*
ūtijis/6[b]ūt*
artāris/6art*
urtūris/6urt*
irtiris/6irt*
ertēris/6ert*
otevis/6ot*
ietējis/6iet*
ītinis/6[^rvlķptm]īt*
ītijis/6[vlrm]īt*
stdis/6[^aeiīuūlrm]st*
stdis/6[^p][r]ast*
sttis/6[p]rast*
sttis/6[c]iest*
stdis/6[^a]lst*
sttis/6[a]lst*
sttis/6[lm]est*
stdis/6[^c][^lm]est*
stdis/6[v]est*
sttis/6[^aģr]ist*
stdis/6[ģ]ist*
stdis/6[^k]rist*
sttis/6[k]rist*
sttis/6[^l]aist*
stdis/6[l]aist*
stdis/6[^v]īst*
sttis/6[^s]vīst*
stdis/6[s]vīst*
stdis/6[^ajsš]ust*
sttis/6[jsš]ust*
stdis/6[^j]aust*
sttis/6[j]aust*
stdis/6[^p]ūst*
sttis/6[p]ūst*
stdis/6[^āēi]rst*
sttis/6[āi]rst*
stdis/6[^v]ērst*
sttis/6[v]ērst*
stdis/6[^i]mst*
sttis/6[i]mst*

48 nosacījumi