Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi 9 : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tju[āēubmp]t is:is:1vtt0*
t[bmp]t is:is:2vtt0*
tj[āēubmp]t is:is:3xtt0*
tjam[āēubmp]t is:is:1dtt0*
tjat[āēubmp]t is:is:2dtt0*
tjot[āēubmp]t is:is:0xtta*
tj/]|[āēubmp]t is:is:0xttv*
tjiet[āēu]t is:is:2dttp*
tiet[bmp]t is:is:2dttp*
gtdzu[g]t is:is:1vtt0*
gtdz[g]t is:is:3xtt0*
gtdzam[g]t is:is:1dtt0*
gtdzat[g]t is:is:2dtt0*
gtdzot[g]t is:is:0xtta*
gtdziet[g]t is:is:2dttp*
gtdz/]|[g]t is:is:0xttv*
ktcu[k]t is:is:1vtt0*
ktc[k]t is:is:2vtt0*
ktcam[k]t is:is:1dtt0*
ktcat[k]t is:is:2dtt0*
ktcot[k]t is:is:0xtta*
ktciet[k]t is:is:2dttp*
ktc/]|[k]t is:is:0xttv*
ītinu[ī]t is:is:1vtt0*
ītin[ī]t is:is:0vtt0*
ītinam[ī]t is:is:1dtt0*
ītinat[ī]t is:is:2dtt0*
ītiniet[ī]t is:is:2dttp*
ītinot[ī]t is:is:0xtta*
ītin/]|[ī]t is:is:0xttv*
ūtuju[ū]t is:is:1vtt0*
ūtuj[ū]t is:is:2vtt0*
ūtujam[ū]t is:is:1dtt0*
ūtujat[ū]t is:is:2dtt0*
ūtujot[ū]t is:is:0xtta*
ūtujiet[ū]t is:is:2dttp*
ūtuj/]|[ū]t is:is:0xttv*
ztžu[z]t is:is:1vtt0*
t[z]t is:is:2vtt0*
ztž[z]t is:is:3dtt0*
ztžam[z]t is:is:1dtt0*
ztžat[z]t is:is:2dtt0*
ztžot[z]t is:is:0xtta*
ztž/]|[z]t is:is:0xttv*
stžu[s]t is:is:1vtt0*
std[s]t is:is:2vtt0*
stž[s]t is:is:3xtt0*
stžam[s]t is:is:1dtt0*
stžat[s]t is:is:2dtt0*
stžot[s]t is:is:0xtta*
stdiet[s]t is:is:2dttp*
stž/]|[s]t is:is:0xttv*
tiet[lz]t is:is:2dttp*
ltļu[l]t is:is:1vtt0*
t[l]t is:is:2vtt0*
ltļ[l]t is:is:3xtt0*
ltļam[l]t is:is:1dtt0*
ltļat[l]t is:is:2dtt0*
ltļot[l]t is:is:0xtta*
ltļ/]|[l]t is:is:0xttv*
tu[^āēi][r]t is:is:1vtt0*
t[^āēi][r]t is:is:2vtt0*
tam[^āēi][r]t is:is:1dtt0*
tat[^āēi][r]t is:is:2dtt0*
tiet[^āēi][r]t is:is:2dttp*
tot[^āēi][r]t is:is:0xtta*
t/]|[^āēi][r]t is:is:0xttv*
ārtaru[ā]rt is:is:1vtt0*
ārtar[ā]rt is:is:2vtt0*
ārtaram[ā]rt is:is:1dtt0*
ārtarat[ā]rt is:is:2dtt0*
ārtarot[ā]rt is:is:0xtta*
ārtariet[ā]rt is:is:2dttp*
ārtar/]|[ā]rt is:is:0xttv*
ērteru[ē]rt is:is:1vtt0*
ērter[ē]rt is:is:2vtt0*
ērteram[ē]rt is:is:1dtt0*
ērterat[ē]rt is:is:2dtt0*
ērterot[ē]rt is:is:0xtta*
ērteriet[ē]rt is:is:2dttp*
ērter/]|[ē]rt is:is:0xttv*
irterdu[i]rt is:is:1vtt0*
irterd[i]rt is:is:2vtt0*
irterdam[i]rt is:is:1dtt0*
irterdat[i]rt is:is:2dtt0*
irterdot[i]rt is:is:0xtta*
irterdiet[i]rt is:is:2dttp*
irterd/]|[i]rt is:is:0xttv*

88 nosacījumi