Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi A : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tu[^beīkps]t is:1vtt0*
ti[^beīgkps]t is:2vtt0*
t[^beīkps]t is:3xtt0*
tam[^beīkps]t is:1dtt0*
tat[^beīkps]t is:2dtt0*
tiet[^beīgkps]t is:2dttp*
tot[^beīkps]t is:0xtta*
t/]|[^beīkps]t is:0xttv*
gtdz[g]t is:2vtt0*
gtdziet[g]t is:2dttp*
tu[^ē]kt is:1vtt0*
t[^ē]kt is:3xtt0*
tam[^ē]kt is:1dtt0*
tat[^ē]kt is:2dtt0*
tot[^ē]kt is:0xtta*
ktc[^ē]kt is:2vtt0*
ktciet[^ē]kt is:2dttp*
t/]|[^ē]kt is:0xttv*
ēktecu[ē]kt is:1vtt0*
ēktec[ē]kt is:3xtt0*
ēktecam[ē]kt is:1dtt0*
ēktecat[ē]kt is:2dtt0*
ēktecot[ē]kt is:0xtta*
ēkteciet[ē]kt is:2dttp*
ēktec/]|[ē]kt is:0xttv*
ēbtebju[ē]bt is:1vtt0*
ēbteb[ē]bt is:2vtt0*
ēbtebj[ē]bt is:3xtt0*
ēbtebjam[ē]bt is:1dtt0*
ēbtebjat[ē]bt is:2dtt0*
ēbtebiet[ē]bt is:2dttp*
ēbtebjot[ē]bt is:0xtta*
ēbtebj/]|[ē]bt is:0xttv*
tu[e]pt is:1vtt0*
ti[e]pt is:2vtt0*
t[e]pt is:3xtt0*
tam[e]pt is:1dtt0*
tat[e]pt is:2dtt0*
tiet[e]pt is:2dttp*
tot[e]pt is:0xtta*
t/]|[e]pt is:0xttv*
uptūpu[u]pt is:1vtt0*
uptūpi[u]pt is:2vtt0*
uptūp[u]pt is:3xtt0*
uptūpam[u]pt is:1dtt0*
uptūpat[u]pt is:2dtt0*
uptūpiet[u]pt is:2dttp*
uptūpot[u]pt is:0xtta*
uptūp/]|[u]pt is:0xttv*
tu[^aēiīur]st is:1vtt0*
t[^aēiīur]st is:0vtt0*
tam[^aēiīur]st is:1dtt0*
tat[^aēiīur]st is:2dtt0*
tiet[^aēiīur]st is:2dttp*
tot[^aēiīur]st is:0xtta*
t/]|[^aēiīur]st is:0xttv*
stšu[r]st is:1vtt0*
stt[r]st is:2vtt0*
stš[r]st is:3xtt0*
stšam[r]st is:1dtt0*
stšat[r]st is:2dtt0*
sttiet[r]st is:2dttp*
stšot[r]st is:0xtta*
stš/]|[r]st is:0xttv*
astotu[a]st is:1vtt0*
astoti[a]st is:2vtt0*
astot[a]st is:3xtt0*
astotam[a]st is:1dtt0*
astotat[a]st is:2dtt0*
astotiet[a]st is:2dttp*
astotot[a]st is:0xtta*
astot/]|[a]st is:0xttv*
īstienu[ī]st is:1vtt0*
īstien[ī]st is:0vtt0*
īstienam[ī]st is:1dtt0*
īstienat[ī]st is:2dtt0*
īstieniet[ī]st is:2dttp*
īstienot[ī]st is:0xtta*
īstien/]|[ī]st is:0xttv*
stedu[ģ]ist is:1vtt0*
stedi[ģ]ist is:2vtt0*
sted[ģ]ist is:3xtt0*
stedam[ģ]ist is:1dtt0*
stedat[ģ]ist is:2dtt0*
stediet[ģ]ist is:2dttp*
stedot[ģ]ist is:0xtta*
sted/]|[ģ]ist is:0xttv*
stetu[ķ]ist is:1vtt0*
steti[ķ]ist is:2vtt0*
stet[ķ]ist is:3xtt0*
stetam[ķ]ist is:1dtt0*
stetat[ķ]ist is:2dtt0*
stetiet[ķ]ist is:2dttp*
stetot[ķ]ist is:0xtta*
stet/]|[ķ]ist is:0xttv*
stenu[r]ist is:1vtt0*
sten[r]ist is:0vtt0*
stenam[r]ist is:1dtt0*
stenat[r]ist is:2dtt0*
steniet[r]ist is:2dttp*
stenot[r]ist is:0xtta*
sten/]|[r]ist is:0xttv*
ieteju[i]et is:1vtt0*
ietej[i]et is:0vtt0*
ietejam[i]et is:1dtt0*
ietejat[i]et is:2dtt0*
ietejiet[i]et is:2dttp*
ietejot[i]et is:0xtta*
ietej/]|[i]et is:0xttv*
ītiju[mrv]īt is:1vtt0*
ītij[mrv]īt is:0vtt0*
ītijam[mrv]īt is:1dtt0*
ītijat[mrv]īt is:2dtt0*
ītijiet[mrv]īt is:2dttp*
ītijot[mrv]īt is:0xtta*
ītij/]|[mrv]īt is:0xttv*
ītenu[d]zīt is:1vtt0*
īten[d]zīt is:0vtt0*
ītenam[d]zīt is:1dtt0*
ītenat[d]zīt is:2dtt0*
īteniet[d]zīt is:2dttp*
ītenot[d]zīt is:0xtta*
īten/]|[d]zīt is:0xttv*
būtesmubūt is:1vtt0*
būtesibūt is:0vtt0*
būtirbūt is:0vtt0*
būtesambūt is:1dtt0*
būtesatbūt is:2dtt0*
būtesietbūt is:2dttp*
būtesotbūt is:0xtta*
būtir/]|būt is:0xttv*

131 nosacījumi