Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi B : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tšu[^sz]t is:1vnt0*
tsi[^sz]t is:2vnt0*
ts[^sz]t is:3xnt0*
tsim[^sz]t is:1dnt0*
tsiet[^sz]t is:2dnt0*
tsit[^sz]t is:2dnt0*
tšot[^sz]t is:0xnta*
tīšu[z]t is:1vnt0*
tīsi[z]t is:2vnt0*
tīs[z]t is:3xnt0*
tīsim[z]t is:1dnt0*
tīsiet[z]t is:2dnt0*
tīsit[z]t is:2dnt0*
tīšot[z]t is:0xnta*
stdīšu[^aeiīuūlr]st is:1vnt0*
stdīsi[^aeiīuūlr]st is:2vnt0*
stdīs[^aeiīuūlr]st is:3xnt0*
stdīsim[^aeiīuūlr]st is:1dnt0*
stdīsiet[^aeiīuūlr]st is:2dnt0*
stdīsit[^aeiīuūlr]st is:2dnt0*
stdīšot[^aeiīuūlr]st is:0xnta*
stdīšu[^p][r]ast is:1vnt0*
stdīsi[^p][r]ast is:2vnt0*
stdīs[^p][r]ast is:3xnt0*
stdīsim[^p][r]ast is:1dnt0*
stdīsiet[^p][r]ast is:2dnt0*
stdīsit[^p][r]ast is:2dnt0*
stdīšot[^p][r]ast is:0xnta*
sttīšu[p]rast is:1vnt0*
sttīs[p]rast is:2vnt0*
sttīsi[p]rast is:3xnt0*
sttīsim[p]rast is:1dnt0*
sttīsiet[p]rast is:2dnt0*
sttīsit[p]rast is:2dnt0*
sttīšot[p]rast is:0xnta*
stdīšu[^a]lst is:1vnt0*
stdīs[^a]lst is:2vnt0*
stdīsi[^a]lst is:3xnt0*
stdīsim[^a]lst is:1dnt0*
stdīsiet[^a]lst is:2dnt0*
stdīsit[^a]lst is:2dnt0*
stdīšot[^a]lst is:0xnta*
sttīšu[a]lst is:1vnt0*
sttīs[a]lst is:2vnt0*
sttīsi[a]lst is:3xnt0*
sttīsim[a]lst is:1dnt0*
sttīsiet[a]lst is:2dnt0*
sttīsit[a]lst is:2dnt0*
sttīšot[a]lst is:0xnta*
sttīšu[c]iest is:1vnt0*
sttīs[c]iest is:2vnt0*
sttīsi[c]iest is:3xnt0*
sttīsim[c]iest is:1dnt0*
sttīsiet[c]iest is:2dnt0*
sttīsit[c]iest is:2dnt0*
sttīšot[c]iest is:0xnta*
sttīšu[lm]est is:1vnt0*
sttīsi[lm]est is:2vnt0*
sttīs[lm]est is:3xnt0*
sttīsim[lm]est is:1dnt0*
sttīsiet[lm]est is:2dnt0*
sttīsit[lm]est is:2dnt0*
sttīšot[lm]est is:0xnta*
stdīšu[^c][^lm]est is:1vnt0*
stdīsi[^c][^lm]est is:2vnt0*
stdīs[^c][^lm]est is:3xnt0*
stdīsim[^c][^lm]est is:1dnt0*
stdīsiet[^c][^lm]est is:2dnt0*
stdīsit[^c][^lm]est is:2dnt0*
stdīšot[^c][^lm]est is:0xnta*
sttīšu[^aģr]ist is:1vnt0*
sttīsi[^aģr]ist is:2vnt0*
sttīs[^aģr]ist is:3xnt0*
sttīsim[^aģr]ist is:1dnt0*
sttīsiet[^aģr]ist is:2dnt0*
sttīsit[^aģr]ist is:2dnt0*
sttīšot[^aģr]ist is:0xnta*
stdīšu[ģ]ist is:1vnt0*
stdīsi[ģ]ist is:2vnt0*
stdīs[ģ]ist is:3xnt0*
stdīsim[ģ]ist is:1dnt0*
stdīsiet[ģ]ist is:2dnt0*
stdīsit[ģ]ist is:2dnt0*
stdīšot[ģ]ist is:0xnta*
stdīšu[^k]rist is:1vnt0*
stdīsi[^k]rist is:2vnt0*
stdīs[^k]rist is:3xnt0*
stdīsim[^k]rist is:1dnt0*
stdīsiet[^k]rist is:2dnt0*
stdīsit[^k]rist is:2dnt0*
stdīšot[^k]rist is:0xnta*
sttīšu[k]rist is:1vnt0*
sttīsi[k]rist is:2vnt0*
sttīs[k]rist is:3xnt0*
sttīsim[k]rist is:1dnt0*
sttīsiet[k]rist is:2dnt0*
sttīsit[k]rist is:2dnt0*
sttīšot[k]rist is:0xnta*
sttīšu[^l]aist is:1vnt0*
sttīsi[^l]aist is:2vnt0*
sttīs[^l]aist is:3xnt0*
sttīsim[^l]aist is:1dnt0*
sttīsiet[^l]aist is:2dnt0*
sttīsit[^l]aist is:2dnt0*
sttīšot[^l]aist is:0xnta*
stdīšu[l]aist is:1vnt0*
stdīsi[l]aist is:2vnt0*
stdīs[l]aist is:3xnt0*
stdīsim[l]aist is:1dnt0*
stdīsiet[l]aist is:2dnt0*
stdīsit[l]aist is:2dnt0*
stdīšot[l]aist is:0xnta*
stdīšu[^v]īst is:1vnt0*
stdīsi[^v]īst is:2vnt0*
stdīs[^v]īst is:3xnt0*
stdīsim[^v]īst is:1dnt0*
stdīsiet[^v]īst is:2dnt0*
stdīsit[^v]īst is:2dnt0*
stdīšot[^v]īst is:0xnta*
sttīšu[^s]vīst is:1vnt0*
sttīsi[^s]vīst is:2vnt0*
sttīs[^s]vīst is:3xnt0*
sttīsim[^s]vīst is:1dnt0*
sttīsiet[^s]vīst is:2dnt0*
sttīsit[^s]vīst is:2dnt0*
sttīšot[^s]vīst is:0xnta*
stdīšu[s]vīst is:1vnt0*
stdīsi[s]vīst is:2vnt0*
stdīs[s]vīst is:3xnt0*
stdīsim[s]vīst is:1dnt0*
stdīsiet[s]vīst is:2dnt0*
stdīsit[s]vīst is:2dnt0*
stdīšot[s]vīst is:0xnta*
stdīšu[^ajsš]ust is:1vnt0*
stdīsi[^ajsš]ust is:2vnt0*
stdīs[^ajsš]ust is:3xnt0*
stdīsim[^ajsš]ust is:1dnt0*
stdīsiet[^ajsš]ust is:2dnt0*
stdīsit[^ajsš]ust is:2dnt0*
stdīšot[^ajsš]ust is:0xnta*
sttīšu[jsš]ust is:1vnt0*
sttīsi[jsš]ust is:2vnt0*
sttīs[jsš]ust is:3xnt0*
sttīsim[jsš]ust is:1dnt0*
sttīsiet[jsš]ust is:2dnt0*
sttīsit[jsš]ust is:2dnt0*
sttīšot[jsš]ust is:0xnta*
stdīšu[^j]aust is:1vnt0*
stdīsi[^j]aust is:2vnt0*
stdīs[^j]aust is:3xnt0*
stdīsim[^j]aust is:1dnt0*
stdīsiet[^j]aust is:2dnt0*
stdīsit[^j]aust is:2dnt0*
stdīšot[^j]aust is:0xnta*
sttīšu[j]aust is:1vnt0*
sttīsi[j]aust is:2vnt0*
sttīs[j]aust is:3xnt0*
sttīsim[j]aust is:1dnt0*
sttīsiet[j]aust is:2dnt0*
sttīsit[j]aust is:2dnt0*
sttīšot[j]aust is:0xnta*
stdīšu[^p]ūst is:1vnt0*
stdīsi[^p]ūst is:2vnt0*
stdīs[^p]ūst is:3xnt0*
stdīsim[^p]ūst is:1dnt0*
stdīsiet[^p]ūst is:2dnt0*
stdīsit[^p]ūst is:2dnt0*
stdīšot[^p]ūst is:0xnta*
sttīšu[p]ūst is:1vnt0*
sttīsi[p]ūst is:2vnt0*
sttīs[p]ūst is:3xnt0*
sttīsim[p]ūst is:1dnt0*
sttīsiet[p]ūst is:2dnt0*
sttīsit[p]ūst is:2dnt0*
sttīšot[p]ūst is:0xnta*
tīšu[^āiē]rst is:1vnt0*
tīsi[^āiē]rst is:2vnt0*
tīs[^āiē]rst is:3xnt0*
tīsim[^āiē]rst is:1dnt0*
tīsiet[^āiē]rst is:2dnt0*
tīsit[^āiē]rst is:2dnt0*
tīšot[^āiē]rst is:0xnta*
sttīšu[āi]rst is:1vnt0*
sttīsi[āi]rst is:2vnt0*
sttīs[āi]rst is:3xnt0*
sttīsim[āi]rst is:1dnt0*
sttīsiet[āi]rst is:2dnt0*
sttīsit[āi]rst is:2dnt0*
sttīšot[āi]rst is:0xnta*
stdīšu[^v]ērst is:1vnt0*
stdīsi[^v]ērst is:2vnt0*
stdīs[^v]ērst is:3xnt0*
stdīsim[^v]ērst is:1dnt0*
stdīsiet[^v]ērst is:2dnt0*
stdīsit[^v]ērst is:2dnt0*
stdīšot[^v]ērst is:0xnta*
sttīšu[v]ērst is:1vnt0*
sttīsi[v]ērst is:2vnt0*
sttīs[v]ērst is:3xnt0*
sttīsim[v]ērst is:1dnt0*
sttīsiet[v]ērst is:2dnt0*
sttīsit[v]ērst is:2dnt0*
sttīšot[v]ērst is:0xnta*

203 nosacījumi