Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi C : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tīšu[^m]st is:is:1vnt0*
tīsi[^m]st is:is:2vnt0*
tīs[^m]st is:is:3xnt0*
tīsim[^m]st is:is:1dnt0*
tīsiet[^m]st is:is:2dnt0*
tīsit[^m]st is:is:2dnt0*
tīšot[^m]st is:is:0xnta*
sttīšu[m]st is:is:1vnt0*
sttīsi[m]st is:is:2vnt0*
sttīs[m]st is:is:3xnt0*
sttīsim[m]st is:is:1dnt0*
sttīsiet[m]st is:is:2dnt0*
sttīsit[m]st is:is:2dnt0*
sttīšot[m]st is:is:0xnta*

14 nosacījumi