Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi D : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tu[^āēīoeū]t is:1vpt0*
ti[^āēīoeū]t is:2vpt0*
ta[^āēīoeū]t is:3xpt0*
tām[^āēīoeū]t is:1dpt0*
tāt[^āēīoeū]t is:2dpt0*
tju[āēīoū]t is:1vpt0*
tji[āēīoū]t is:2vpt0*
tja[āēīoū]t is:3xpt0*
tjām[āēīoū]t is:1dpt0*
tjāt[āēīoū]t is:2dpt0*
ietgājuiet is:1vpt0*
ietgājiiet is:2vpt0*
ietgājaiet is:3xpt0*
ietgājāmiet is:1dpt0*
ietgājātiet is:2dpt0*

15 nosacījumi