Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi E : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ktcukt is:1vpt0*
ktcikt is:2vpt0*
ktcakt is:3xpt0*
ktcāmkt is:1dpt0*
ktcātkt is:2dpt0*
gtdzugt is:1vpt0*
gtdzigt is:2vpt0*
gtdzagt is:3xpt0*
gtdzāmgt is:1dpt0*
gtdzātgt is:2dpt0*
eltēluelt is:1vpt0*
eltēlielt is:2vpt0*
eltēlaelt is:3xpt0*
eltēlāmelt is:1dpt0*
eltēlātelt is:2dpt0*
emtēmuemt is:1vpt0*
emtēmiemt is:2vpt0*
emtēmaemt is:3xpt0*
emtēmāmemt is:1dpt0*
emtēmātemt is:2dpt0*
iltīluilt is:1vpt0*
iltīliilt is:2vpt0*
iltīlailt is:3xpt0*
iltīlāmilt is:1dpt0*
iltīlātilt is:2dpt0*
ultūluult is:1vpt0*
ultūliult is:2vpt0*
ultūlault is:3xpt0*
ultūlāmult is:1dpt0*
ultūlātult is:2dpt0*
umtūmuumt is:1vpt0*
umtūmiumt is:2vpt0*
umtūmaumt is:3xpt0*
umtūmāmumt is:1dpt0*
umtūmātumt is:2dpt0*
ūtuvu[^b]ūt is:1vpt0*
ūtuvi[^b]ūt is:2vpt0*
ūtuva[^b]ūt is:3xpt0*
ūtuvām[^b]ūt is:1dpt0*
ūtuvāt[^b]ūt is:2dpt0*
ūtiju[b]ūt is:1vpt0*
ūtiji[b]ūt is:2vpt0*
ūtija[b]ūt is:3xpt0*
ūtijām[b]ūt is:1dpt0*
ūtijāt[b]ūt is:2dpt0*
artāruart is:1vpt0*
artāriart is:2vpt0*
artāraart is:3xpt0*
artārāmart is:1dpt0*
artārātart is:2dpt0*
urtūruurt is:1vpt0*
urtūriurt is:2vpt0*
urtūraurt is:3xpt0*
urtūrāmurt is:1dpt0*
urtūrāturt is:2dpt0*
irtiruirt is:1vpt0*
irtiriirt is:2vpt0*
irtirairt is:3xpt0*
irtirāmirt is:1dpt0*
irtirātirt is:2dpt0*
ertēruert is:1vpt0*
ertēriert is:2vpt0*
ertēraert is:3xpt0*
ertērāmert is:1dpt0*
ertērātert is:2dpt0*
otevuot is:1vpt0*
oteviot is:2vpt0*
otevaot is:3xpt0*
otevāmot is:1dpt0*
otevātot is:2dpt0*
autāvuaut is:1vpt0*
autāviaut is:2vpt0*
autāvaaut is:3xpt0*
autāvāmaut is:1dpt0*
autāvātaut is:2dpt0*
ietējuiet is:1vpt0*
ietējiiet is:2vpt0*
ietējaiet is:3xpt0*
ietējāmiet is:1dpt0*
ietējātiet is:2dpt0*
ītinuīt is:1vpt0*
ītiniīt is:2vpt0*
ītinaīt is:3xpt0*
ītināmīt is:1dpt0*
ītinātīt is:2dpt0*
stdu[^aeiīuūlrm]st is:1vpt0*
stdi[^aeiīuūlrm]st is:2vpt0*
stda[^aeiīuūlrm]st is:3xpt0*
stdām[^aeiīuūlrm]st is:1dpt0*
stdāt[^aeiīuūlrm]st is:2dpt0*
stdu[^p][r]ast is:1vpt0*
stdi[^p][r]ast is:2vpt0*
stda[^p][r]ast is:3xpt0*
stdām[^p][r]ast is:1dpt0*
stdāt[^p][r]ast is:2dpt0*
sttu[p]rast is:1vpt0*
stti[p]rast is:2vpt0*
stta[p]rast is:3xpt0*
sttām[p]rast is:1dpt0*
sttāt[p]rast is:2dpt0*
sttu[c]iest is:1vpt0*
stti[c]iest is:2vpt0*
stta[c]iest is:3xpt0*
sttām[c]iest is:1dpt0*
sttāt[c]iest is:2dpt0*
stdu[^a]lst is:1vpt0*
stdi[^a]lst is:2vpt0*
stda[^a]lst is:3xpt0*
stdām[^a]lst is:1dpt0*
stdāt[^a]lst is:2dpt0*
sttu[a]lst is:1vpt0*
stti[a]lst is:2vpt0*
stta[a]lst is:3xpt0*
sttām[a]lst is:1dpt0*
sttāt[a]lst is:2dpt0*
sttu[lm]est is:1vpt0*
stti[lm]est is:2vpt0*
stta[lm]est is:3xpt0*
sttām[lm]est is:1dpt0*
sttāt[lm]est is:2dpt0*
stdu[^c][^lm]est is:1vpt0*
stdi[^c][^lm]est is:2vpt0*
stda[^c][^lm]est is:3xpt0*
stdām[^c][^lm]est is:1dpt0*
stdāt[^c][^lm]est is:2dpt0*
sttu[^aģr]ist is:1vpt0*
stti[^aģr]ist is:2vpt0*
stta[^aģr]ist is:3xpt0*
sttām[^aģr]ist is:1dpt0*
sttāt[^aģr]ist is:2dpt0*
stdu[ģ]ist is:1vpt0*
stdi[ģ]ist is:2vpt0*
stda[ģ]ist is:3xpt0*
stdām[ģ]ist is:1dpt0*
stdāt[ģ]ist is:2dpt0*
stdu[^k]rist is:1vpt0*
stdi[^k]rist is:2vpt0*
stda[^k]rist is:3xpt0*
stdām[^k]rist is:1dpt0*
stdāt[^k]rist is:2dpt0*
sttu[k]rist is:1vpt0*
stti[k]rist is:2vpt0*
stta[k]rist is:3xpt0*
sttām[k]rist is:1dpt0*
sttāt[k]rist is:2dpt0*
sttu[^l]aist is:1vpt0*
stti[^l]aist is:2vpt0*
stta[^l]aist is:3xpt0*
sttām[^l]aist is:1dpt0*
sttāt[^l]aist is:2dpt0*
stdu[l]aist is:1vpt0*
stdi[l]aist is:2vpt0*
stda[l]aist is:3xpt0*
stdām[l]aist is:1dpt0*
stdāt[l]aist is:2dpt0*
stdu[^v]īst is:1vpt0*
stdi[^v]īst is:2vpt0*
stda[^v]īst is:3xpt0*
stdām[^v]īst is:1dpt0*
stdāt[^v]īst is:2dpt0*
sttu[^s]vīst is:1vpt0*
stti[^s]vīst is:2vpt0*
stta[^s]vīst is:3xpt0*
sttām[^s]vīst is:1dpt0*
sttāt[^s]vīst is:2dpt0*
stdu[s]vīst is:1vpt0*
stdi[s]vīst is:2vpt0*
stda[s]vīst is:3xpt0*
stdām[s]vīst is:1dpt0*
stdāt[s]vīst is:2dpt0*
stdu[^ajsš]ust is:1vpt0*
stdi[^ajsš]ust is:2vpt0*
stda[^ajsš]ust is:3xpt0*
stdām[^ajsš]ust is:1dpt0*
stdāt[^ajsš]ust is:2dpt0*
sttu[jsš]ust is:1vpt0*
stti[jsš]ust is:2vpt0*
stta[jsš]ust is:3xpt0*
sttām[jsš]ust is:1dpt0*
sttāt[jsš]ust is:2dpt0*
stdu[^j]aust is:1vpt0*
stdi[^j]aust is:2vpt0*
stda[^j]aust is:3xpt0*
stdām[^j]aust is:1dpt0*
stdāt[^j]aust is:2dpt0*
sttu[j]aust is:1vpt0*
stti[j]aust is:2vpt0*
stta[j]aust is:3xpt0*
sttām[j]aust is:1dpt0*
sttāt[j]aust is:2dpt0*
stdu[^p]ūst is:1vpt0*
stdi[^p]ūst is:2vpt0*
stda[^p]ūst is:3xpt0*
stdām[^p]ūst is:1dpt0*
stdāt[^p]ūst is:2dpt0*
sttu[p]ūst is:1vpt0*
stti[p]ūst is:2vpt0*
stta[p]ūst is:3xpt0*
sttām[p]ūst is:1dpt0*
sttāt[p]ūst is:2dpt0*
tu[^iāē]rst is:1vpt0*
ti[^iāē]rst is:2vpt0*
ta[^iāē]rst is:3xpt0*
tām[^iāē]rst is:1dpt0*
tāt[^iāē]rst is:2dpt0*
sttu[āē]rst is:1vpt0*
stti[āē]rst is:2vpt0*
stta[āē]rst is:3xpt0*
sttām[āē]rst is:1dpt0*
sttāt[āē]rst is:2dpt0*
sttu[cv]irst is:1vpt0*
stti[cv]irst is:2vpt0*
stta[cv]irst is:3xpt0*
sttām[cv]irst is:1dpt0*
sttāt[cv]irst is:2dpt0*
stdu[^ie]mst is:1vpt0*
stdi[^ie]mst is:2vpt0*
stda[^ie]mst is:3xpt0*
stdām[^ie]mst is:1dpt0*
stdāt[^ie]mst is:2dpt0*
sttu[ei]mst is:1vpt0*
stti[ei]mst is:2vpt0*
stta[ei]mst is:3xpt0*
sttām[ei]mst is:1dpt0*
sttāt[ei]mst is:2dpt0*

225 nosacījumi