Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi F : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ātu[^j]āt is:1vtt0*
āti[^j]āt is:2vtt0*
āta[^jd]āt is:3xtt0*
ātām[^jd]āt is:1dtt0*
ātot[^j]āt is:0xtta*
ātiet[^j]āt is:2dttp*
āta/]|[^jd]āt is:0xttv*
āt[eu]dāt is:3xtt0*
ātam[eu]dāt is:1dtt0*
ātat[eu]dāt is:2dtt0*
āt/]|[eu]dāt is:0xttv*
ētu[^cl]ēt is:1vtt0*
ēti[^cl]ēt is:2vtt0*
ēt[^cl]ēt is:3xtt0*
ētam[^cl]ēt is:1dtt0*
ētat[^cl]ēt is:2dtt0*
ētiet[^cl]ēt is:2dttp*
ētot[^cl]ēt is:0xtta*
ēt/]|[^cl]ēt is:0xttv*
lētļu[u]lēt is:1vtt0*
lētli[u]lēt is:2vtt0*
lētļ[u]lēt is:3xtt0*
lētļam[u]lēt is:1dtt0*
lētļat[u]lēt is:2dtt0*
lētliet[u]lēt is:2dttp*
lētļot[u]lēt is:0xtta*
lētļ/]|[u]lēt is:0xttv*
ētu[^u]lēt is:1vtt0*
ēti[^u]lēt is:2vtt0*
ēt[^u]lēt is:3xtt0*
ētam[^u]lēt is:1dtt0*
ētat[^u]lēt is:2dtt0*
ētiet[^u]lēt is:2dttp*
ētot[^u]lēt is:0xtta*
ēt/]|[^u]lēt is:0xttv*
ētu[^āe]cēt is:1vtt0*
ēti[^āe]cēt is:2vtt0*
ēt[^āe]cēt is:3xtt0*
ētam[^āe]cēt is:1dtt0*
ētat[^āe]cēt is:2dtt0*
ētiet[^āe]cēt is:2dttp*
ētot[^āe]cēt is:0xtta*
ēt/]|[^āe]cēt is:0xttv*
cētku[ā]cēt is:1vtt0*
cētki[ā]cēt is:2vtt0*
cētk[ā]cēt is:3xtt0*
cētkam[ā]cēt is:1dtt0*
cētkat[ā]cēt is:2dtt0*
cētkiet[ā]cēt is:2dttp*
cētkot[ā]cēt is:0xtta*
cētk/]|[ā]cēt is:0xttv*
ētu[^t]ecēt is:1vtt0*
ēti[^t]ecēt is:2vtt0*
ēt[^t]ecēt is:3xtt0*
ētam[^t]ecēt is:1dtt0*
ētat[^t]ecēt is:2dtt0*
ētiet[^t]ecēt is:2dttp*
ētot[^t]ecēt is:0xtta*
ēt/]|[^t]ecēt is:0xttv*
cētku[t]ecēt is:1vtt0*
ēti[t]ecēt is:2vtt0*
cētk[t]ecēt is:3xtt0*
cētkam[t]ecēt is:1dtt0*
cētkat[t]ecēt is:2dtt0*
cētkiet[t]ecēt is:2dttp*
cētkot[t]ecēt is:0xtta*
cētk/]|[t]ecēt is:0xttv*
ītu[^cz]īt is:1vtt0*
īti[^cz]īt is:2vtt0*
īta[^cz]īt is:3xtt0*
ītām[^cz]īt is:1dtt0*
ītāt[^cz]īt is:2dtt0*
ītiet[^cz]īt is:2dttp*
ītot[^cz]īt is:0xtta*
īta/]||^cz]īt is:0xttv*
cītku[^āīr]cīt is:1vtt0*
cītki[^āīr]cīt is:2vtt0*
cītka[^āīr]cīt is:3xtt0*
cītkām[^āīr]cīt is:1dtt0*
cītkāt[^āīr]cīt is:2dtt0*
cītkiet[^āīr]cīt is:2dttp*
cītkot[^āīr]cīt is:0xtta*
cītka/]|[^āīr]cīt is:0xttv*
ītu[āīr]cīt is:1vtt0*
īti[āīr]cīt is:2vtt0*
īta[āīr]cīt is:3xtt0*
ītām[āīr]cīt is:1dtt0*
ītāt[āīr]cīt is:2dtt0*
ītiet[āīr]cīt is:2dttp*
ītot[āīr]cīt is:0xtta*
īta/]|[āīr]cīt is:0xttv*
ītu[^d]zīt is:1vtt0*
īti[^d]zīt is:2vtt0*
īta[^d]zīt is:3xtt0*
ītām[^d]zīt is:1dtt0*
ītāt[^d]zīt is:2dtt0*
ītiet[^d]zīt is:2dttp*
ītot[^d]zīt is:0xtta*
īta/]|[^d]zīt is:0xttv*
dzītgu[d]zīt is:1vtt0*
dzītgi[d]zīt is:2vtt0*
dzītga[d]zīt is:3xtt0*
dzītgām[d]zīt is:1dtt0*
dzītgāt[d]zīt is:2dtt0*
dzītgiet[d]zīt is:2dttp*
dzītgot[d]zīt is:0xtta*
dzītga/]|[d]zīt is:0xttv*
tstu[^szgkpeāēīo]t is:1vtt0*
tsti[^szgkpeāēīo]t is:2vtt0*
tst[^szgkpeāēīo]t is:3xtt0*
tstam[^szgkpeāēīo]t is:1dtt0*
tstat[^szgkpeāēīo]t is:2dtt0*
tstot[^szgkpeāēīo]t is:0xtta*
tstiet[^szgkpeāēīo]t is:2dttp*
tst/]|[^szgkpeāēīo]t is:0xttv*
u[z]t is:1vtt0*
i[z]t is:2vtt0*
am[z]t is:1dtt0*
at[z]t is:2dtt0*
ot[z]t is:0xtta*
iet[z]t is:2dttp*
/]|[z]t is:0xttv*
u[^i]rst is:1vtt0*
i[^i]rst is:2vtt0*
am[^i]rst is:1dtt0*
at[^i]rst is:2dtt0*
ot[^i]rst is:0xtta*
iet[^i]rst is:2dttp*
/]|[^i]rst is:0xttv*
stdu[eē]st is:1vtt0*
std[eē]st is:0vtt0*
stdam[eē]st is:1dtt0*
stdat[eē]st is:2dtt0*
stdot[eē]st is:0xtta*
stdiet[eē]st is:2dttp*
std/]|[eē]st is:0xttv*
uust is:1vtt0*
iust is:2vtt0*
amust is:1dtt0*
atust is:2dtt0*
otust is:0xtta*
ietust is:2dttp*
/]|ust is:0xttv*
u[īlm]st is:1vtt0*
i[īlm]st is:2vtt0*
am[īlm]st is:1dtt0*
at[īlm]st is:2dtt0*
ot[īlm]st is:0xtta*
iet[īlm]st is:2dttp*
/]|[īlm]st is:0xttv*
irstērtu[c]irst is:1vtt0*
irstērt[c]irst is:2vtt0*
irstērtam[c]irst is:1dtt0*
irstērtat[c]irst is:2dtt0*
irstērtot[c]irst is:0xtta*
irstērtiet[c]irst is:2dttp*
irstērt/]|[c]irst is:0xttv*
u[mv]irst is:1vtt0*
i[mv]irst is:2vtt0*
am[mv]irst is:1dtt0*
at[mv]irst is:2dtt0*
ot[mv]irst is:0xtta*
iet[mv]irst is:2dttp*
/]|[mv]irst is:0xttv*
u[^z]ist is:1vtt0*
i[^z]ist is:2vtt0*
am[^z]ist is:1dtt0*
at[^z]ist is:2dtt0*
ot[^z]ist is:0xtta*
iet[^z]ist is:2dttp*
/]|[^z]ist is:0xttv*
stestu[z]ist is:1vtt0*
stesti[z]ist is:2vtt0*
stest[z]ist is:3xtt0*
stestam[z]ist is:1dtt0*
stestat[z]ist is:2dtt0*
stestot[z]ist is:0xtta*
stestiet[z]ist is:2dttp*
stest/]|[z]ist is:0xttv*
gteguigt is:1vtt0*
gtedzigt is:2vtt0*
gtegigt is:3xtt0*
gtegamigt is:1dtt0*
gtegatigt is:2dtt0*
gtedzietigt is:2dttp*
gtegotigt is:0xtta*
gteg/]|igt is:0xttv*
agtoguagt is:1vtt0*
agtodzagt is:2vtt0*
agtogagt is:3xtt0*
agtogamagt is:1dtt0*
agtogatagt is:2dtt0*
agtodzietagt is:2dttp*
agtogotagt is:0xtta*
agtog/]|agt is:0xttv*
tstu[^aiulr]kt is:1vtt0*
tsti[^aiulr]kt is:2vtt0*
tst[^aiulr]kt is:3xtt0*
tstam[^aiulr]kt is:1dtt0*
tstat[^aiulr]kt is:2dtt0*
tstot[^aiulr]kt is:0xtta*
tstiet[^aiulr]kt is:2dttp*
tst/]|[^aiulr]kt is:0xttv*
aktokuakt is:1vtt0*
aktocakt is:2vtt0*
aktokakt is:3xtt0*
aktokamakt is:1dtt0*
aktokatakt is:2dtt0*
aktocietakt is:2dttp*
aktokotakt is:0xtta*
aktok/]|akt is:0xttv*
ktekuikt is:1vtt0*
ktecikt is:2vtt0*
ktekikt is:3xtt0*
ktekamikt is:1dtt0*
ktekatikt is:2dtt0*
ktecietikt is:2dttp*
ktekotikt is:0xtta*
ktek/]|ikt is:0xttv*
uktūkuukt is:1vtt0*
uktūcukt is:2vtt0*
uktūkukt is:3xtt0*
uktūkamukt is:1dtt0*
uktūkatukt is:2dtt0*
uktūcietukt is:2dttp*
uktūkotukt is:0xtta*
uktūk/]|ukt is:3xtt0*
ilktelku[i]lkt is:1vtt0*
ilktelc[i]lkt is:2vtt0*
ilktelk[i]lkt is:3xtt0*
ilktelkam[i]lkt is:1dtt0*
ilktelkat[i]lkt is:2dtt0*
ilktelciet[i]lkt is:2dttp*
ilktelkot[i]lkt is:0xtta*
ilktelk/]|[i]lkt is:0xttv*
tstu[a]lkt is:1vtt0*
tsti[a]lkt is:2vtt0*
tst[a]lkt is:3xtt0*
tstam[a]lkt is:1dtt0*
tstat[a]lkt is:2dtt0*
tstot[a]lkt is:0xtta*
tstiet[a]lkt is:2dttp*
tst/]|[a]lkt is:0xttv*
irktērkuirkt is:1vtt0*
irktērcirkt is:2vtt0*
irktērkirkt is:3xtt0*
irktērkamirkt is:1dtt0*
irktērkatirkt is:2dtt0*
irktērcietirkt is:2dttp*
irktērkotirkt is:0xtta*
irktērk/]|irkt is:0xttv*
tstu[^air]pt is:1vtt0*
tsti[^air]pt is:2vtt0*
tst[^air]pt is:3xtt0*
tstam[^air]pt is:1dtt0*
tstat[^air]pt is:2dtt0*
tstot[^air]pt is:0xtta*
tstiet[^air]pt is:2dttp*
tst/]|[^air]pt is:0xttv*
iptīpuipt is:1vtt0*
iptīpiipt is:2vtt0*
iptīpipt is:3xtt0*
iptīpamipt is:1dtt0*
iptīpatipt is:2dtt0*
iptīpietipt is:2dttp*
iptīpotipt is:0xtta*
iptīp/]|ipt is:0xttv*
aptopuapt is:1vtt0*
aptopiapt is:2vtt0*
aptopapt is:3xtt0*
aptopamapt is:1dtt0*
aptopatapt is:2dtt0*
aptopietapt is:2dttp*
aptopotapt is:0xtta*
aptop/]|apt is:0xttv*
irptērpuirpt is:1vtt0*
irptērpirpt is:2vtt0*
irptērpamirpt is:1dtt0*
irptērpatirpt is:2dtt0*
irptērpietirpt is:2dttp*
irptērpotirpt is:0xtta*
irptērp/]|irpt is:0xttv*
tnuet is:1vtt0*
tnet is:2vtt0*
tnamet is:1dtt0*
tnatet is:2dtt0*
tnietet is:2dttp*
tnotet is:0xtta*
tn/]|et is:0xttv*
tduot is:1vtt0*
tdot is:2vtt0*
tdamot is:1dtt0*
tdatot is:2dtt0*
tdietot is:2dttp*
tdotot is:0xtta*
td/]|ot is:0xttv*

296 nosacījumi