Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi G : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tstuīt is:1vtt0*
tstiīt is:2vtt0*
tstīt is:3vtt0*
tstamīt is:1dtt0*
tstatīt is:2dtt0*
tstietīt is:2dttp*
tstotīt is:0xtta*
tst/]|īt is:0xttv*
tst is:0vtt0*
tamst is:1dtt0*
tatst is:2dtt0*
tietst is:2dttp*
totst is:0xtta*
t/]|st is:0xttv*
dētžudēt is:1vtt0*
dētdidēt is:2xtt0*
dētždēt is:3xtt0*
dētžamdēt is:1dtt0*
dētžatdēt is:2dtt0*
dētžietdēt is:2dttp*
dētžotdēt is:0xtta*
dētž/]|dēt is:0xttv*
tētšutēt is:1vtt0*
tēttitēt is:2xtt0*
tētštēt is:3xtt0*
tētšamtēt is:1dtt0*
tētšattēt is:2dtt0*
tēttiettēt is:2dttp*
tētšottēt is:0xtta*
tētš/]|tēt is:0xttv*

30 nosacījumi