Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi H : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
t[āēīoū]t is:2vtt0*
tjam[āēīoū]t is:1dtt0*
tjat[āēīoū]t is:2dtt0*
tjiet[āēīoū]t is:2dttp*
tjot[āēīoū]t is:0xtta*
t/]|[āēīoū]t is:0xttv*
stšu[^aieu]st is:1vtt0*
t[^aieuū]st is:2vtt0*
stt[ū]st is:2vtt0*
stš[^aieu]st is:3xtt0*
stšam[^aieu]st is:1dtt0*
stšat[^aieu]st is:2dtt0*
stšot[^aieu]st is:0xtta*
tiet[^aieuū]st is:2dttp*
sttiet[ū]st is:2dttp*
stš/]|[^aieu]st is:0xttv*
astoduast is:1vtt0*
astodiast is:2vtt0*
astodast is:3vtt0*
astodamast is:1dtt0*
astodatast is:2dtt0*
astodotast is:0xtta*
astodietast is:2dttp*
astod/]ast is:0xttv*
stšu[^m]est is:1vtt0*
stt[^m]est is:2vtt0*
stš[^m]est is:3xtt0*
stšam[^m]est is:1dtt0*
stšat[^m]est is:2dtt0*
stšot[^m]est is:0xtta*
tiet[^m]est is:2dttp*
stš/]|[^m]est is:0xttv*
sttu[m]est is:1vtt0*
stt[m]est is:2vtt0*
sttam[m]est is:1dtt0*
sttat[m]est is:2dtt0*
sttot[m]est is:0xtta*
sttiet[m]est is:2dttp*
stt/]|[m]est is:0xttv*
sttu[^mnr]ist is:1vtt0*
stt[^mnr]ist is:3xtt0*
sttam[^mnr]ist is:1dtt0*
sttat[^mnr]ist is:2dtt0*
sttot[^mnr]ist is:0xtta*
sttiet[^mnr]ist is:2dttp*
stt/]|[^mnr]ist is:0xttv*
istītu[mnr]ist is:1vtt0*
istīti[mnr]ist is:2vtt0*
istīt[mnr]ist is:3xtt0*
istītam[mnr]ist is:1dtt0*
istītat[mnr]ist is:2dtt0*
istītiet[mnr]ist is:2dttp*
istītot[mnr]ist is:0xtta*
istīt/]|[mnr]ist is:0xttv*
iktīku[i]kt is:1vtt0*
iktīc[i]kt is:2vtt0*
iktīk[i]kt is:3xtt0*
iktīkam[i]kt is:1dtt0*
iktīkat[i]kt is:2dtt0*
iktīkot[i]kt is:0xtta*
iktīciet[i]kt is:2dttp*
iktīk/]|[i]kt is:0xttv*
tstu[ru]kt is:1vtt0*
tsti[ru]kt is:2vtt0*
tst[ru]kt is:3xtt0*
tstam[ru]kt is:1dtt0*
tstat[ru]kt is:2dtt0*
tstot[ru]kt is:0xtta*
tstiet[ru]kt is:2dttp*
tst/]|[ru]kt is:0xttv*
tstugt is:1vtt0*
tstigt is:2vtt0*
tstgt is:3xtt0*
tstamgt is:1dtt0*
tstatgt is:2dtt0*
tstotgt is:0xtta*
tstietgt is:2dttp*
tst/]|gt is:0xttv*
ustūtu[jsš]ust is:1vtt0*
ustūti[jsš]ust is:2vtt0*
ustūt[jsš]ust is:3xtt0*
ustūtam[jsš]ust is:1dtt0*
ustūtat[jsš]ust is:2dtt0*
ustūtiet[jsš]ust is:2dttp*
ustūtot[jsš]ust is:0xtta*
ustūt/]|[jsš]ust is:0xttv*
ustūdu[z]ust is:1vtt0*
ustūdi[z]ust is:2vtt0*
ustūd[z]ust is:3xtt0*
ustūdam[z]ust is:1dtt0*
ustūdat[z]ust is:2dtt0*
ustūdiet[z]ust is:2dttp*
ustūdot[z]ust is:0xtta*
ustūd/]|[z]ust is:0xttv*
ustūstu[k]ust is:1vtt0*
ustūsti[k]ust is:2vtt0*
ustūst[k]ust is:3xtt0*
ustūstam[k]ust is:1dtt0*
ustūstat[k]ust is:2dtt0*
ustūstiet[k]ust is:2dttp*
ustūstot[k]ust is:0xtta*
ustūst/]|[k]ust is:0xttv*
stšu[a]ust is:1vtt0*
t[a]ust is:2vtt0*
stš[a]ust is:3xtt0*
stšam[a]ust is:1dtt0*
stšat[a]ust is:2dtt0*
stiet[a]ust is:2dttp*
stšot[a]ust is:0xtta*
stš/]|[a]ust is:0xttv*
tstu[r]pt is:1vtt0*
tsti[r]pt is:2vtt0*
tst[r]pt is:3xtt0*
tstam[r]pt is:1dtt0*
tstat[r]pt is:2dtt0*
tstiet[r]pt is:2dttp*
tstot[r]pt is:0xtta*
tst/]|[r]pt is:0xttv*

118 nosacījumi