Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi I : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ītijuīt is:is:1vpt0*
ītijiīt is:is:2vpt0*
ītijaīt is:is:3xpt0*
ītijāmīt is:is:1dpt0*
ītijātīt is:is:2dpt0*
irtīruirt is:is:1vpt0*
irtīriirt is:is:2vpt0*
irtīrairt is:is:3xpt0*
irtīrāmirt is:is:1dpt0*
irtīrātirt is:is:2dpt0*
stdust is:is:1vpt0*
stdist is:is:2vpt0*
stdast is:is:3xpt0*
stdāmst is:is:1dpt0*
stdātst is:is:2dpt0*
ietejuiet is:is:1vpt0*
ietejiiet is:is:2vpt0*
ietejaiet is:is:3xpt0*
ietejāmiet is:is:1dpt0*
ietejātiet is:is:2dpt0*

20 nosacījumi